Dette er tekstversionen af PS! Medarbejderblad
Klik her for at komme til den grafiske version af PS! Medarbejderblad
PS! Medarbejderblad


Psykiatrisygehusets medarbejderblad PS! byder denne gang på et tema om FUSION og FORANDRING. Psykiatrien i Region Syddanmark bygger nyt, og nye rammer betyder ny kultur og nye procedurer. Hvad fylder og hvad får forandringsprocessen af betydning for kvalitet og faglighed? PS! tager afsæt i to breve fra sygeplejersker og læger i Vejle og Kolding-Augustenborg, der blev sendt som et opråb til regionspolitikerne. Læs hvordan afdelingerne håndterer de mange forandringer.

webbanner - fusion og forandring

Maj-nummeret bringer også et portræt fra den syddanske del af satspuljeprojektet nedbringelse af tvang, hvor projektleder Anne-Mette Nørregaard fortæller om fysisk aktivitet og kulturforandring. Og vi besøger Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg, der har indført nul tvang.

Kan læger gå på deltid? Læs portræt af psykiater Christian Ullum Reby fra Middelfart, der fortæller hvordan.

God læselyst!

Læs PS! - maj 2014

Læs mere om temaet FUSION OG FORANDRING
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk