Dette er tekstversionen af PS! Medarbejderblad
Klik her for at komme til den grafiske version af PS! Medarbejderblad
PS! Medarbejderblad


Psykiatrisygehusets medarbejderblad PS! byder denne gang på et tema om FORSKNING. Læs om strategien, om forskerne og medarbejderne, der arbejder med forskning. Hør hvorfor det er svært, men vigtigt, at forskningen bliver formidlet ud til den brede offentlighed, og at den bliver omsat til konkret praksis i afdelingerne. Læs interview med brugere og pårørende og hør, hvad de gerne så, at der blev forsket i.

Efterårs-nummeret bringer også en reportage om to museumssamlinger i Hviding og Augustenborg, som lige nu er ved at flytte til Psykiatrisk Samling i Middelfart, da de to gamle sygehuse skal lukke.

Endelig kan du læse et portræt af Azra Hasanbegovic, der arbejder som uddannelseskonsulent i Afdeling for Traume- og Torturoverlevere i Vejle. Hendes personlige historie som flygtning fra Bosnien har givet hende ekstra brændstof til arbejdet.

God læselyst!

Læs PS!

Læs tema på nettet om FORSKNING

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk