Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Kaptajn på eget skib

LAP i Region Syddanmark var onsdag den 23. september 2009 arrangør af en konference med formålet at undersøge muligheden for at indføre åben dialog (også kaldet Laplandsmodellen) i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Deltagere i konferencen var brugere og pårørende, kommunale sagsbehandlere, ansatte i socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien samt politikere fra både kommuner, regionen og Folketinget.

Alle fik mulighed for at blive klogere på åben dialog, da konferencedagen bestod af en blanding af oplæg, workshops og afsluttende paneldiskussion.

Opgør med ekspert-rollen

Første oplægsholder var Erik Olesen fra LAP København, som opfordrede til mere brug af åben dialog i psykiatrien ud fra sine egne erfaringer som både pårørende og bruger.

Herefter fortalte overlæge Grethe Thygesen fra psykiatrien i Svendborg sammen med to sygeplejersker og en tidligere patient om deres erfaringer. På afsnit P1 har man arbejdet med åben dialog siden 2005.

Der er gode erfaringer med metoden, men det har ikke været uden problemer at indføre åben dialog:

- Det kan være provokerende, fordi vi er vant til en eksperttilgang. Vi er vant til, at vi som fagfolk ved bedst, men selv de medarbejdere, som var mest skeptiske, har overgivet sig. Det giver en stor glæde og energi, og når man først har prøvet det, så kan man slet ikke lade være, fortalte hun.

Grethe Thygesen understregede dog også, at det ikke er en enten/eller, men et både/og.

Fordi åben dialog er en måde at møde sine medmennesker på, kan det kombineres med medicinsk behandling eller andre behandlingsformer.

Sidste oplægsholdere var Gitte Hededam og Astrid Eiterå, som fortalte om, hvordan man anvender åben dialog i Odsherred Kommune.

Her indgår medarbejdere fra distriktspsykiatrien og socialpsykiatrien i et tæt samarbejde med kommunens sagsbehandlere fra eksempelvis familieafdelingen, misbrugsteamet eller arbejdsmarkedsafdelingen – alt efter situationen. De relevante medarbejdere mødes med borgeren og borgerens netværk, og gennem dialogen får man defineret både problemet og mulige løsninger.

Kernen i metoden blev senere på dagen meget rammende opsummeret af Susanne Bissenbacher. Hun er oversygeplejerske i børne- og ungdomspsykiatrien i Augustenborg, hvor man i over ti år har arbejdet med åben dialog:

- Vi siger til den unge: ”Det er dig, der er kaptajn på dit eget skib! Men du har et mandskab, og vi vil gerne hjælpe dig. Det er ikke et ensomhedsprojekt”

Den nødvendige forskning

I løbet af konferencedagen kom der flere forklaringer på, hvorfor det trods de gode erfaringer går langsomt med at udbrede åben dialog i psykiatrien i Danmark. 

En vigtig barriere ligger hos fagfolkene. Det er en ny måde at tænke på, som bryder med fagfolkenes traditionelle rolle, og det kræver en uddannelsesmæssig oprustning at komme i gang. I en travl hverdag kan det derfor være svært at bryde med ”sådan plejer vi at gøre”.

Det skyldes ikke mindst manglen på evidens for, at metoden rent faktisk virker i forhold til at nedsætte medicinforbrug, reducere antal indlæggelser mm.

En af konklusionerne på konferencen var derfor, at det er vigtigt at få igangsat forskning på området, så der systematisk bliver samlet op på resultaterne.

En anden vigtig konklusion var, at hvis metoden skal udbredes, så må både patienterne/brugerne, deres pårørende og fagfolkene på banen med de gode historier.

Forandringen kan kun komme nedefra, for som både regionsrådsmedlem Bente Gertz og folketingsmedlem Karen Klint understregede, så er det ikke politikernes opgave at definere behandlingsmetoder i psykiatrien.

Den opgave kan kun ligge hos fagfolkene.

Paneldebat ved LAPs konference
Et udsnit af panelet. Fra venstre regionsrådsmedlem Bente Gertz (A), folketingsmedlem Karen Klint (A), regionsrådskandidat Mette Valentin (SF) og overlæge Grethe Thygesen.


Fakta

Åben dialog har sin oprindelse i Finland, hvilket er grunden til, at man ofte taler om Laplandsmodellen.

Åben dialog går kort ud på, at patienten og patientens netværk inddrages i behandlingen på lige fod med fagfolkene, da det er patienten, som er ekspert i sit eget liv.

Grundtanken er, at forandringer og løsninger ikke opstår inden i en enkelt person, men i netværket og gennem sproget, igennem ændrede måder at tale sammen på i netværket.

I Region Syddanmark arbejdes der med åben dialog på afsnit P1 i Svendborg, på afsnit H3 i Kolding og i børne- og ungdomspsykiatrien i Augustenborg. Alle tre steder arbejder man på at udbrede metoden internt.

De 7 principper i åben dialog

  1. Hurtig hjælp.
  2. Den ramtes familie og/eller øvrige sociale netværk/professionelle netværk inddrages aktivt i indsatsen.
  3. Indsatsen tilrettelægges fleksibelt tilpasset det konkrete behov og foregår som udgangspunkt i nærmiljøet
  4. Den ansvarlige tovholder følger patienten/brugeren i hele forløbet.
  5. De professionelle nøglepersoner/teamet følger patienten hele forløbet og kan suppleres undervejs med andre relevante professionelle.
  6. Tolerance for usikkerhed, tidsfaktoren betragtes som medspiller. Teamet undgår forhastede beslutninger vedrørende medicinering og alt for (på forhånd) fastlagte generelle strategier. I stedet skræddersys indsatsen løbende og konkret til det enkelte unikke individ.
  7. Dialogisme. Fokus er primært på at fremme dialog i familien/netværket og sekundært på at frembringe ændringer hos brugeren/patienten. Dialogen sker i et forum, hvor sigtet er, at familien opnår mere handlekraft i eget liv gennem åben dialog om de problemer, hver enkelt oplever. På den måde opbygges en ny gensidig forståelse.

 


Siden er sidst opdateret 24-9-2009Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring