Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Psykiatrisk Dialogforum er en god ide

Navnet siger næsten det hele.

Formålet med Psykiatrisk Dialogforum er, at repræsentanter for psykiatriens patient-, bruger- og pårørendeforeninger kan mødes med repræsentanter fra regionsrådet og drøfte problemstillinger vedrørende psykiatrien.

Psykiatrisk Dialogforum er en udløber af den patient- og pårørendepolitik, som er vedtaget for Psykiatrien i Region Syddanmark. Der var premiere tidligere på året, og efter fire møder er meldingen klar fra både foreninger og politikere: Det er en rigtig god ide!

I årets løb har såvel foreninger som politikere bedt om at få mange og vidt forskellige emner på dagsordenen - og der har været livlig diskussion undervejs.

Det var også tilfældet på året sidste møde, hvor følgende var på dagsordenen:

 • Medarbejdere med brugererfaring
 • Afrapportering fra arbejdsgruppe om åbenhed og inddragelse
 • Status vedrørende PsykInfo’er i Region Syddanmark
 • Drøftelse af manglende tilbud til ikke-psykotiske patienter i psykiatrien
 • Psykologhjælp til pårørende
 • Orientering om etablering af klinisk etisk komité i Psykiatrien i Region Syddanmark
 • Status vedrørende arbejdstøj til ansatte i psykiatrien
 • Status vedrørende Psykiatrisk Testamente
 • Status vedrørende Sundhedsstyrelsens rapport om tvang
 • Orientering om økonomi
 • Status vedrørende psykiatribyggerier
 • Regeringens handlingsplan for psykiatrien i Danmark
 • Danmark aktivitetsprogram for det europæiske fattigdoms-år 2010
 • Procedure for udpegning af medlemmer til Psykiatrisk Dialogforum 2010-13
 • Rapport om gennembrudsprojektet "Pårørende i psykiatrien"

 

Det nytter, når vi er med
I forbindelse med drøftelsen af dagsordenens sidste punkt, konstaterede Kirsten Hansen fra Bedre Psykiatri, at gennembrudsprojektet om pårørende i psykiatrien har vist, at "det nytter, når vi er med".

At dømme efter foreningernes tilkendegivelser på årets sidste møde, kan det samme siges, om deltagelsen i Psykiatrisk Dialogforum.

Det nytter at være med.

Der blev derfor udtrykt håb om, at det nye regionsråd vælger at lade Psykisk Dialogforum fortsætte i 2010

Læs mere
Referat fra mødet den 15. december 2010


Siden er sidst opdateret 21-12-2009Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring