Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Bedre hjælp til socialt udsatte borgere

Politiet i Syd- og Sønderjylland, Kriminalforsorgen, de otte kommuner i politikredsen og Psykiatrien i Region Syddanmark arbejder fra årsskiftet tæt sammen om at hjælpe borgere med misbrugsproblemer, psykiske lidelser eller sociale problemer.

Gråzone
Denne gruppe af borgere har hidtil risikeret at lande i en gråzone uden tilstrækkelig hjælp og støtte, fordi de ikke entydigt hører til i psykiatriens, socialforvaltningernes eller politiets regi. Det nye PSP-samarbejde i Syd- og Sønderjylland skal lukke hullerne i myndighedernes samarbejde i forhold til denne gruppe borgere.

Når en borger har brug for hjælp kan parterne i PSP-samarbejdet yde en hurtig, effektiv og koordineret indsats og dermed forebygge, at udsatte borgere udvikler eller fortsætter en kriminel adfærd.

Godt fra start
De første sager blev drøftet i december 2009, og PSP-samarbejdet er kommet godt fra start. Alle medvirkende myndigheder er yderst positive over for de nye muligheder for at yde en helhedsindsats for de borgere, som før er faldet mellem to stole.

Ændring af retsplejeloven
Det er en ændring af retsplejeloven, der gør det nye samarbejde muligt. Ændringen betyder, at alle politikredse i Danmark skal etablere samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - det såkaldte PSP-samarbejde. Inden for rammerne af samarbejdet må myndighederne udveksle oplysninger.

Fakta
På baggrund af gode erfaringer fra Frederiksberg Kommune besluttede Folketinget i april 2009, at politidirektørerne i alle landets politikredse skal tage initiativ til at etablere et samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og social- og behandlingspsykiatrien.

Syd- og Sønderjyllands Politikreds dækker 8 kommuner: Esbjerg, Fanø, Haderslev, Varde, Sønderborg, Tønder, Aabenraa og Vejen.

PSP-samarbejdet i Syd- og Sønderjyllands Politikreds er organiseret med en styregruppe i den sydlige del og nordlige del af kredsen. Under hver styregruppe er der 4 operativgrupper med psykiatriens hovedfunktionsområder som omdrejningspunkt for indsatsen.

Der er også et PSP-samarbejde på vej i de øvrige dele af Region Syddanmark.

Samarbejdet vil blive evalueret i 1. kvartal 2011.Yderligere oplysninger fås hos:
  • Psykiatridirektør Agnete Philipsen, Region Syddanmark, tlf: 76 63 10 20
  • Kriminalforsorgsleder Ib Olander Andersen, Kriminalforsorgen, tlf: 72 55 73 11 og Politikommissær Christian Østergård, Politiet, tlf: 72 58 38 12
  • Kontorchef, Bodil Nissen, Esbjerg Kommune, tlf: 76 16 16 16 og Afdelingschef Thorben E. Sørensen, Sønderborg Kommune, tlf: 88 72 53 42

Siden er sidst opdateret 2-2-2010Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring