Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Livsvigtigt samarbejde

Onsdag den 5. maj var der temadag om det nye PSP samarbejde mellem politiet, kommunerne og Psykiatrien i Region Syddanmark.

Formålet med samarbejdet er at koordinere indsatsen over for de mest udsatte borgere, hvis liv er præget af psykiske lidelser, misbrug og sociale problemer.

De organisatoriske rammer for PSP samarbejdet i Region Syddanmark har været på plads siden årsskiftet, og temadagen skulle derfor give inspiration til, hvordan det det nye samarbejde bedst muligt kan bruges til at hjælpe de mennesker, som man ofte møder som "manden på bænken".

Stor ledelsesmæssig opbakning

Med 175 deltagere var der godt fyldt op i det runde auditorium på University College Syddanmark i Esbjerg, og de mange fagfolk fik i løbet af dagen masser af information og gode råd om mulighederne i PSP samarbejdet.

Politidirektør Poul Løhde fra Fyns Politi lagde ud med at understrege, at PSP samarbejdet er et livsvigtigt samarbejde.

Det er vigtigt, fordi det hjælper de udsatte borgere til at få et bedre liv, og det er med til at forhindre, at målgruppen for samarbejdet begår personfarlig kriminalitet eller kommer til skade i konfrontationer med politiet.

Også borgmester Tove Larsen fra Aabenraa Kommune og psykiatridirektør Agnete Philipsen fra Region Syddanmark gav deres uforbeholdne opbakning til det nye samarbejde.

Som Agnete Philipsen udtrykte det:

- Som jeg ser det, så er PSP samarbejdet kommet godt fra start, fordi vi alle sammen brændende ønsker at få det til at fungere. Uanset om vi arbejder i psykiatrien, i kommunernes socialforvaltninger, i politiet eller i Kriminalforsorgen, så har vi delt en frustration over, at vi gang på gang har måttet konstatere, at vores indsats overfor samfundets svageste borgere ikke har været god nok. Vi har i den grad savnet de muligheder, som PSP samarbejdet nu giver os.

Politifolk elsker citronhalvmåner

Der har været PSP samarbejde i Frederiksberg Kommune siden 2005 og i Odense Kommune siden 2007, og temadagen handlede i høj grad om lære af erfaringerne herfra.

Og erfaringen er, at det i høj grad gør en forskel, når politiet, de sociale myndigheder og psykiatrien sætter sig sammen.

Myter bliver nedbrudt og erstattet af dialog, respekt og samarbejde, når myndighederne sætter sig om bordet og drøfter de konkrete sager.

Som overlæge Kims Balsløv fra Retspsykiatrisk Afdeling i Odense humoristisk konstaterede:

- Vi ved jo alle sammen, at vi i psykiatrien er noget verdensfjerne, dem i kommunerne er i bedste fald velmenende, og politimænd elsker citronhalvmåner! Virkeligheden er jo, at vi hver især løfter nogle meget komplicerede sager, og PSP samarbejdet har bestemt givet os noget, som vi ikke havde før.

Det samme er meldingen fra Frederiksberg. Politiinspektør Michael Flemming Rasmussen fra Rigspolitiet er en af pionererne bag det første PSP projekt, og han er ikke i tvivl.

- PSP skal ikke overtage noget, og det handler ikke om at flytte myndighedsgrænser. Derimod har vi erfaret, at PSP samarbejdet skaber synergi og gør os bedre til det, vi er sat i verden til. Vi kan meget mere sammen end hver for sig.

Læs mere

Fra den 10. maj vil man kunne finde oplæggene fra temadagen og en liste over de mange gode råd til operativgrupperne her:

www.psykiatrienisyddanmark.dk/pspFakta om PSP-samarbejdet

På baggrund af gode erfaringer fra Frederiksberg Kommune besluttede Folketinget i april 2009, at politidirektørerne i alle landets politikredse skal tage initiativ til at etablere et samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og social- og behandlingspsykiatrien.

Borgere med misbrugsproblemer, psykiske lidelser eller sociale problemer har hidtil risikeret at lande i en gråzone uden den fornødne hjælp og støtte, fordi de ikke entydigt hører til i hverken psykiatriens, socialforvaltningernes eller politiets regi.

Det er en ændring af retsplejeloven, der gør det nye samarbejde muligt. Ændringen betyder, at myndighederne må udveksle oplysninger inden for rammerne af PSP-samarbejdet.

De første sager blev drøftet i december 2009, og PSP-samarbejdet er kommet godt fra start. I Region Syddanmark deltager også Kriminalforsorgen i samarbejdet.


Siden er sidst opdateret 6-5-2010Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring