Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Dialogforum med vokseværk

Som en udløber af regionsrådsvalget i november 2009 er der nu sket en nykonstituering af Psykiatrisk Dialogforum.

Både blandt politikerne og blandt foreningernes repræsentanter har der været en række udskiftninger, og herudover er PTSD-foreningen og Autismeforeningen tilføjet som faste medlemmer af dialogforummet.

Bente Gertz Hansen (A) blev genvalgt som formand, mens Steen Andersen fra Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade blev valgt som ny næstformand for Psykiatrisk Dialogforum.

Ellers var alt ved det gamle på mødet den 21. juni. Der er fortsat stor lyst til at stille spørgsmål, udfordre, komme med input og diskutere både små og store problemstillinger fra psykiatriens verden. Faktisk er interessen for at deltage så stor, at det på mødet blev besluttet at ændre kommissoriet for at gøre det nemmere at optage nye foreninger som medlem af Psykiatrisk Dialogforum.

Følgende blev drøftet på mødet:

  • Byggeri og renoveringer i psykiatrien
  • PSP-samarbejdet (samarbejde mellem Psykiatri, Politi og Sociale myndigheder)
  • Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark
  • Status på implementeringen af psykiatriens patient- og pårørendepolitik
  • Initiativer i forbindelse med regeringens handleplan for psykiatrien
  • Øvrige foreningers deltagelse i Psykiatrisk Dialogforum


Hold fokus på borgerne

Især dagsordenspunktet om det nye samarbejde mellem Psykiatrien i Region Syddanmark, politiet, og kommunernes sociale myndigheder – det såkaldte PSP-samarbejde – gav anledning til diskussion.

En ændring af retsplejeloven betyder, at myndighederne nu uden samtykke må udveksle personoplysninger inden for rammerne af PSP-samarbejdet.

Dermed kan der ydes en koordineret indsats overfor de mest udsatte borgere, som før har risikeret at falde mellem to stole, fordi de ikke entydigt hører til i hverken psykiatriens, socialforvaltningernes eller politiets regi.

Selvom der var enighed om, at formålet med PSP-samarbejdet er at hjælpe de svagest stillede borgere, så gav det manglende samtykke anledning til en del bekymrede panderynker hos foreningernes repræsentanter.

Der blev derfor opfordret til at holde skarpt fokus på etikken, så man kan undgå, at borgerne får sat etiketter på, som det senere kan være svært at komme af med.

Og alle var enige om, at borgerens og de pårørendes oplevelser i forbindelse med udvekslingen af personlige oplysninger skal med, når PSP-samarbejdet skal evalueres.

Læs mere

Referat fra mødet i Psykiatrisk Dialogforum den 21. juni 2010

Beskrivelse af Psykiatrisk Dialogforum


Siden er sidst opdateret 28-6-2010Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring