Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Region Syddanmark fik ny psykiatriprofessor

Det var ikke et klassisk set-up, der mødte de 150 gæster, som havde meldt sig til at være med, da Bent Nielsen torsdag den 25. november forelæste om det vanskelige samarbejde med og omkring mennesker med en sindslidelse. Netop dette samarbejde skal være omdrejningspunktet for hans nye virke som klinisk professor og for et nyt forskningssamarbejde med Odense Kommune.

Bent Nielsen og Poul Nyrup Rasmussen

Bent Nielsen havde inviteret både handikap- og psykiatrichef Alice Holm, Odense Kommune, og tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, der i dag er en markant repræsentant for netværket Psykisk Sårbar, til at være med på professorpodiet. Og de gav hver især deres input til, hvordan mennesker med en sindslidelse kan blive hjulpet bedst muligt til at være en del af samfundet og være herre i eget liv.

Alice Holm, Bent Nielsen med flere har tidligere forsøgt at udvikle en virksom samarbejdsmodel, men måtte konstatere, at de ikke i tilstrækkeligt omfang havde inddraget hovedpersonen - den psykisk sårbare borger - i det tætte samarbejde omkring Allianceprogrammet, som er navnet på samarbejdsmodellen.

Den psykisk sårbare som holdkaptajn
- Det har vi lært af. Patienterne er jo de eneste, der er med i hele forløbet. Vi skulle have begyndt med fokusgruppeinterviews, konstaterer Bent Nielsen, der drager paralleller til sportens verden, når han skal beskrive de forskellige måder at samarbejde på.

Han taler om tre modeller - parallelmodellen, hvor region og kommune hver for sig gør deres indsats. Regionen tager sig af udredning og behandling og kommunen af rehabilitering mm. Stafetmodellen er nummer to. Her tænker man allerede, mens der behandles, i social indsats. Og den integrative model med afsæt i Tour de France-holdkaptajnerne er nummer tre.

I Bent Nielsens billede er holdkaptajnen den psykisk sårbare, som i midten af holdet af specialister fra behandlings- og socialpsykiatri får hjælp til at komme igennem et sygdomsforløb.

- Og som i cykelsporten lægger vi sammen strategien for at bringe holdkaptajnen godt igennem, siger Bent Nielsen.

Samarbejde mindsker alkoholproblemer
Erfaringerne fra Allianceprogrammet, der handlede om patienter med skizofreni, bruger Bent Nielsen i dag i et forskningsprojekt med sigte på at hjælpe patienter med alkoholproblemer godt videre fra afrusning pÃ¥ den psykiatriske afdeling til psykosocial behandling i kommunalt regi.

- Her inddrager vi patienten og lægger sammen en strategi for behandling. Vi laver også en kontrakt mellem behandler og patient, fortæller han.

Projektet er ikke færdigt, men har nu to år på bagen, og resultaterne er gode. Alle patienter i projektet måder op til første besøg i ambulatoriet og 47 pct. har gennemført tre måneders behandling. Det er et stort fremskridt i forhold til tidligere, hvor halvdelen aldrig kom til den efterfølgende psykosociale behandling.

Enhed skal overvinde barrierer for samarbejde
I det nye samarbejde med Odense Kommune vil forskerne blandt andet afdække de barrierer, der er for samarbejde, og søge efter løsninger på, hvordan de kan overvindes.

- Mennesker med psykisk sygdom er lige så forskellige som alle andre. Altså skal vi finde ud af, hvilken samarbejdsmodel, der er bedst for den enkelte. Det ultimative mål er, at patienten vinder over sit sygdomsforløb. Det er det, vi skal arbejde hen imod, siger Bent Nielsen.

Et af de første større initiativer fra den nye tværgående forskningsenhed bliver et forårsseminar, hvor pårørende skal inddrages i at udvikle modeller for samarbejde. Men Bent Nielsen løfter allerede nu sløret for nogle af de ideer, der måske skal afprøves i praksis:

- Et klippekort, så den psykisk sårbare selv kan styre sine indlæggelser uden at skulle igennem de sædvanlige kanaler er en mulighed vi vil se på. Vi vil også se nærmere på det at have en kontrakt, hvor patienten på forhånd tilkendegiver, hvordan hun vil behandles, hvis hun bliver psykotisk. Vi vil kigge på bedre integration på arbejdsmarkedet sammen med blandt andre Jobcenter Odense - og på sundhedsfremme, oplyser Bent Nielsen.

Mennesker og Psykiatri på Tværs
Også Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Samfundsvidenskabeligt Institut på Syddansk Universitet er samarbejdspartnere, når den murstensløse "Enhed for Integreret Psykiatrisk Sundhedstjenesteforskning" går i gang.

Det lange navn fik i øvrigt eftermiddagens ene gæstetaler Poul Nyrup Rasmussen, i sin egenskab af repræsentant for netværket Psykisk Sårbar, til at forslå et nyt:

- Vi vil gerne række hånden frem, Bent Nielsen, til et samarbejde. Tillykke med den nye enhed. Du kunne jo kalde den "Mennesker og Psykiatri på Tværs", men det skal jeg ikke blande mig i.

Om klinisk professor Bent Nielsen
Bent Nielsen (59 år) forsker blandt andet inden for områderne selvmord, skizofreni og alkoholmisbrug. Han står desuden bag det koncept for ambulant alkoholbehandling, som i dag bruges i hele landet.

Fra 2010 er han udnævnt til klinisk professor med særlige opgaver i psykiatri ved Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet. Bent Nielsen har både i 2000 og i 2005 modtaget Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektorens kvalitetspris for sin indsats for at omsætte forskningsresultater til daglig praksis.

Forskning i Psykiatrien i Region Syddanmark


Siden er sidst opdateret 3-12-2010Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring