Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Det går fremad med patienternes tilfredshed

85 pct. af patienterne i Psykiatrien i Region Syddanmark oplever deres ambulante behandlingsforløb som ’enestående’ eller ’godt’. Det er en svag fremgang fra 2007, hvor den tilsvarende procentvise andel lå på 83. Resultatet varierer fra afdeling til afdeling i psykiatrisygehuset, hvilket kan tyde på, at der er basis for læring på tværs af regionen. Et generelt område med forbedringspotentiale er patientkommunikationen. Kun 61 pct. af patienterne i distriktspsykiatrien bekræfter at have modtaget skriftlig information.

Fokus på samarbejde med pårørende
Også i forhold til tilfredsheden blandt pårørende går det den rigtige vej. Andelen af pårørende, der betegner det samlede indtryk af kontakten med distriktspsykiatrien som ’enestående’ eller ’godt’, er steget fra 55 pct. i 2007 til 57 pct. i 2010. Undersøgelsen tyder imidlertid på, at medinddragelsen af pårørende halter: Blot halvdelen af de pårørende oplever, at de er blevet medinddraget i patientbehandlingen.

- Vi kan konstatere en svag stigning i tilfredsheden blandt ambulante patienter og deres pårørende. Men vi har ambitioner om mere. Undersøgelsen vidner om, at der stadig er områder med forbedringspotentiale. Det gælder ikke mindst samarbejdet med pårørende, som er et særligt fokusområde i Region Syddanmark, bl.a. udmøntet i Psykiatrisk Dialogforum, hvor politikere og repræsentanter for patienter og pårørende jævnligt mødes og drøfter aktuelle problemstillinger, siger Carl Holst (V), formand for regionsrådet.

- Vi har i regionsrådets plan for ”Fremtidens Psykiatri” megen fokus på at styrke mødet med patient og pårørende. Og det arbejde skal foregå lokalt - så tæt på borgeren som muligt. Psykiatrisygehuset er i gang med at etablere lokalpsykiatrier, hvor en del af konceptet netop handler om at udvikle dette samarbejde. Det tror jeg på, at vi kan aflæse positivt næste gang en tilfredshedsundersøgelse gennemføres, siger Freddie H. Madsen (O), formand for psykiatriudvalget.

Det ambulante patientforløb i Psykiatrien i Region Syddanmark omstruktureres i de kommende år med en gradvis udvidelse fra distrikts- til lokalpsykiatri. De nye lokalpsykiatrier skal fungere som indgangsport til behandling i et tæt samarbejde med patienten og det lokale netværk – pårørende, patientens egen læge og de kommunale samarbejdspartnere.

Om undersøgelsen
Undersøgelsen er foretaget af Danske Regioner. Det er den tredje landsdækkende undersøgelse af patient- og pårørendetilfredshed i distriktspsykiatrien.
Undersøgelsen afdækker, hvordan patienter og pårørende oplever distriktspsykiatrien i forhold til temaer som den faglige indsats i behandlingen, kommunikationen mellem personale og patienter, information om sygdom og behandling, patientindflydelse og medinddragelse, inddragelsen af det professionelle netværk, koordination og kontinuitet i behandlingen og de fysiske rammer.

Respondenterne blev bedt om at give deres samlede indtryk af henholdsvis det ambulante forløb og kontakten med distriktspsykiatrien gennem tildelingen af 1-5 stjerner: 5 (enestående), 4 (godt), 3 (både godt og dårligt), 2 (dårligt) og 1 (uacceptabelt).

I Region Syddanmark omfattede undersøgelsen patienter på 38 almen-, geronto- og retspsykiatriske ambulante enheder i perioden 1. oktober 2010 til 30. november 2010. Herefter blev der udsendt spørgeskemaer til de pårørende, til og med udgangen af januar 2011. 
3.226 patienter og 1.517 pårørende besvarede spørgeskemaet, svarende til en svarprocent på henholdsvis 61 for patienterne og 48 for pårørende.Yderligere oplysninger:
  • Formand for regionsrådet Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 4032 5210
  • Formand for psykiatriudvalget Freddie H. Madsen (O), mobil 5083 1579
  • Lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen, Psykiatrien i Region Syddanmark, mobil 2010 1931

Siden er sidst opdateret 29-6-2011Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring