Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Barnets Team til kamp mod ventelister

Når der i børnehave, skole eller hjem opstår mistanke om, at et barn har brug for psykiatrisk hjælp, bliver barnet typisk henvist til skolepsykologen – det, der i dag kaldes PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). Barnet debuterer dermed på sin første venteliste. 

Der er ventetid på alt - fra undersøgelsen ved PPR til indkaldelse og udredning i sygehusregi. Det kan tage op til 2 år, før barnet  får en evt. diagnose. Ofte er den efterfølgende indsats ikke koordineret og der er igen ventetid. Forældrene sidder tilbage med følelsen af at være kastebold, uden af vide, hvem der har ansvaret for den videre indsats.

Denne problematik vil børnepsykiatrien i Kolding og Kolding Kommune gøre op med.

 
Barnets Team

Projektet 'Den Trygge Vej' ligger op til en tidlig og flerspektret håndtering af barnets behov. Det sker i et parallelt forløb i sygehus- og kommunalt regi, hvor PPR-konsulenten fra starten sætter ’Barnets Team’.

'Barnets Team' består af PPR-psykologen og en fast tilknyttet sygeplejerske, læge eller psykolog. Andre deltagere i 'Barnets Team' kan være familie- eller handicaprådgiver fra kommunen.

’Barnets Team’ planlægger - sammen med forældrene - hvordan barnets problemstilling skal belyses, fx ved skoleobservation, psykologiske test, hjemmebesøg eller lignende. Alt foregår med udgangspunkt i en fælles profil af barnet og dets situation.
  
Samarbejdet med afsæt i 'Den Trygge Vej' ventes at føre til en markant forkortelse af undersøgelsesforløbet.

Samtidig sikrer den afsluttende samarbejdskonference mellem Barnets Team og forældrene, at der bliver lagt en koordineret plan for den fremadrettede indsats – fra skolestøtte til evt. medicinering og aflastning. I mødet deltager også relevant personale fra barnets børnehave/skole/SFO og evt. familiens praktiserende læge.
 

Om projektet
Samarbejdsmodellen 'Den Trygge Vej'  implementeres i børnepsykiatrien i Kolding i perioden fra maj 2012 til september 2013. Projektet evalueres i slutningen af 2013. Målet er at udbrede de gode erfaringer om samarbejdet til landets øvrige børnepsykiatriske afdelinger og kommuner. 
 

Samarbejde på tværs
Projektet 'Den Trygge Vej' er bare et af en række projekter med fokus på samarbejdet mellem sygehus, kommune og praksissektor: Læs mere her

 
Temadag

'Den Trygge Vej' blev skudt i gang med afholdelsen af en temadag den 8. marts 2012, hvor samarbejdsmodellen blev præsenteret for ledere og medarbejdere fra både psykiatrisygehus og kommune. Her deltog bl.a. lægefaglig direktør i Psykiatrien i Region Syddanmark, Anders Meinert Pedersen:

"Det er vigtigt, at vi får skabt et større samarbejde med kommunerne og praksisområdet i psykiatrien. Vi skal sikre borgere med psykiske lidelser en tættere og hurtigere indsats, så de får en bedre behandling med kortere sygdomsforløb og med større helhed i patientforløbet. Initiativet i dag 'Den trygge vej' er et godt og sikkert skridt i den retning".

Fra Kolding Kommune deltog Børne- og Uddannelsesdirektør Ib Hansen:

”Jeg glæder mig over, at vi med 'Den Trygge Vej' har udsigt til at kunne halvere forløbstiden - mindst. Familierne får således en meget hurtigere afklaring af deres situation og får hurtig lagt en indsatsplan. I disse år har vi særlig fokus på inklusion i Kolding Kommunes folkeskoler, og vores lærere og pædagoger er i fuld gang med at blive klædt endnu bedre på til at være barnets og familiens daglige medspiller i en sådan indsatsplan”.
 

Klik her for at se i fuld skærm
temadag

 

Projektets energiske drivkræfter
På billedet nedenfor ses de to projektledere. Til venstre ambulant sygeplejerske og projektleder Anne Mette Rosendahl Rasmussen, Børne- & Ungdomspsykiatri Kolding:

”De fagprofessionelle på tværs af instanser skal i højere grad bygge oven på hinandens viden om barnet. Hidtil har det været sådan, at PPR fx har indhentet oplysninger om barnet, gennemført psykologiske tests og evt. skoleobservation som basis for henvisningen til undersøgelse i børnepsykiatrien. I børnepsykiatrien starter udredningsarbejdet forfra. Nogle af de samme undersøgelser, som PPR har foretaget gentages, og på den måde udføres der dobbeltarbejde”.

Til højre udviklingskonsulent og projektleder Malene Kjær-Jepsen, Børne- og uddannelsesforvaltningen, Kolding Kommune:

"Gennem hele ide- og planlægningsfasen har der været stor opbakning og kreative ideer ift. udvikling af vores samarbejdsmodel. Vi har været langt omkring i vores diskussioner, men vi har altid fundet hinanden igen selvom nogle diskussioner har 'gjort ondt'”.
 

Klik her for at se i fuld skærm
den trygge vej


Siden er sidst opdateret 28-3-2012Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring