Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Budget 2012 skal ende i nul

Psykiatrien i Region Syddanmark har et årligt budget på 1,3 mia. kroner. Den seneste økonomiprognose viser, at sygehuset vil få et underskud på 28 mio. kroner i 2012, hvis forbruget ikke reduceres. Det svarer til cirka to procent af det samlede budget.

Derfor planlægger sygehusledelsen tiltag, der skal sikre, at budgettet er overholdt ved udgangen af året.

Sygehuset kigger i den sammenhæng en ekstra gang på arbejdstilrettelæggelse, driftsopgaver og administration, på indkøb generelt samt på udleveringen af vederlagsfri medicin, der har vist sig at være en meget større udgift end først budgetteret.

Samtidigt er den sønderjyske voksenpsykiatri samt Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, der begge slår ud med merforbrug i prognosen, blevet bedt om at komme med forslag til handleplaner, der kan nedbringe forbruget i 2012.

Det påvirker også styringen af Budget 2012

  • En tidsforskydning af et satspuljeprojekt vedr. retspsykiatri på Psykiatrisk Afdeling Odense. Projektet, der har en budgetramme på 14 mio. Kroner, gennemføres først, når retspsykiatrien er samlet i Middelfart.
  • Region Midt trak i forbindelse med kommunalreformen behandlingen af et antal patienter på Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding tilbage til egen behandlingspsykiatri. Tilbagetrækningen betyder, at sygehuset får reduceret sit budget med syv mio. kroner.

 

Sygehusledelsen er i løbende dialog med psykiatri- og socialdirektøren og med afdelingsledelserne på de psykiatriske afdelinger. Desuden var formænd og næstformænd for FMU (det fælles medarbejderudvalg) og LMU’er (lokale medarbejderudvalg) inviteret til orienteringsmøde 29. maj.

 


Siden er sidst opdateret 30-5-2012Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring