Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilNyheder fra psykiatrisygehusetpilSituationen Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Situationen Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

I mandags, 6. august kl. 15, holdt Børne- og Ungdomspsykiatri Odense informationsmøde for alle medarbejdere med seneste nyt om den handleplan, der skal reducere afdelingens merforbrug.

En prognose tidligere på foråret viste, at afdelingen kommer til at overskride budgettet væsentligt, hvis der ikke bremses op. Her og nu har afdelingen et merforbrug på godt 10 mio. kr. Besparelser på afdelingen er derfor nødvendigt.

Mulighed for ønsker og forslag
Siden det første personalemøde, som afdelingen holdt kort før sommerferien, har medarbejderne haft mulighed for at komme med ønsker og forslag til ændringer i deres ansættelsesform. Ifølge den nye handleplan skal afdelingen spare 6,5 årsværk på afsnit 3 (døgnafsnit for unge) og 2,88 årsværk i resten af afdelingen.

Der er fundet flere frivillige ordninger, men afdelingen har stadig nogle udfordringer, den skal have løst:

Aktuelle besparelser
Som det fremgik på mødet skal afdelingen stadig spare:

1,0 pædagog
0,5 sekretær
1,0 socialrådgiver
0,3 servicemedarbejder

De kommende dage har medarbejderne mulighed for at få en samtale med deres nærmeste leder, hvis de ønsker det. Mandag 13. august og tirsdag 14. august vil de berørte medarbejdere få besked. Så vidt det er muligt, vil HR i Administrationen forsøge at hjælpe med omplacering af de berørte.

Finde ind til arbejdsglæden igen
Det var tydeligt at mærke, at situationen påvirker alle medarbejdere, og det var også en tydeligt berørt ledelse, der var mødt frem. Ledende overlæge Kurt Memmert gjorde opmærksom på, at den kommende periode vil blive svær for alle parter:

- Det bliver ikke let for nogen – hverken for de berørte medarbejdere, for ledelsen, for kollegerne eller familien, og det er vigtigt at understrege, at vi gør det her, fordi vi er nødt til det. Det er ikke fordi, at nogen ikke er dygtig nok eller fordi de har gjort noget forkert.

Kurt Memmert takkede medarbejderne for at have været så fleksible, og han udtrykte ønsker for fremtiden og en optimistisk tro:

- Efter et stykke tid skal vi have det sjovt igen: Vi skal tænke faglig udvikling og finde tilbage til vores arbejdsglæde og stolthed over arbejdet. Det må komme fra os alle sammen. Det kan vi ikke gøre alene, her må vi hjælpes ad, sagde Kurt Memmert.

Andre tilpasninger
Udover de aktuelle årsværk vil der ske en tilpasning af, hvor mange medarbejdere, der møder på døgnafsnittet. Det betyder, at der allerede i 2012 forventes at kunne spares godt en million kroner. Der planlægges også et samarbejde med Psykiatrisk Afdeling Odense omkring alarmkald på afsnittet i nattevagten.

Andre nøgleord i handleplanen er afspadsering frem for udbetaling af overarbejde, lup på brug af vikarer og fastvagt. Kursusbudgettet for hele afdelingen reduceres med 400.000 kr. årligt og der arbejdes på at nedbringe sygefraværet.

Psykiatrien i Region Syddanmark forventer, at Børne- og Ungdomspsykiatri Odense kan spare godt 7 mio. kr. i 2013 som følge af de aktuelle tiltag, og at afdelingen har afviklet hele sit merforbrug i 2014.  
 


Siden er sidst opdateret 8-8-2012Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring