Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Der forskes i Esbjerg

Psykiatrien i Esbjerg-Ribe prioriterer forskningen. Afdelingen har etableret en forskningsenhed og holder workshops for medarbejdere, der kan få hjælp og vejledning til ideer og projekter.

Workshops med råd om forskning
Afdelingen i Esbjerg har i sommeren 2012 etableret en forskningsenhed. Medarbejdere, der har lyst til at drøfte forskning i psykiatrien, kan kontakte enheden, og hvis man står med en ide til et projekt, er der mulighed for faglig sparring og kritik.

Forskningsenhed i EsbjergForskningsenheden i Esbjerg: Nederst fra venstre: Connie T. Nielsen og Tenna Bloch Frandsen (sidstnævnte skriver speciale om d-vitamin projekt under kandidatuddannelse i folkesundhed i Esbjerg). Øverst fra venstre: Jeppe Oute og Jens Peter Hansen

Enheden holder som noget helt nyt workshops hver mandag fra kl. 13.00, og 5-6 gange om året holdes der såkaldt forskningsforum, hvor der orienteres om aktuelle forskningsprojekter, og hvor eksterne forskere kommer med inspiration til forskning.

Del af forskning i psykiatrien i Region Syddanmark
Forskning er generelt højst prioriteret i den syddanske psykiatri. Den er vejen til ny viden, forbedret kvalitet og optimal evidensbaseret udredning og behandling.

I 2011 nåede forskningen op på 13 nuværende og seks kommende ph.d. studerende indenfor området, og der blev uddelt 8.777.651 kr. fra Psykiatriens Forskningsfond til i alt 26 forskellige studier.

I Esbjerg forskes der i øjeblikket indenfor følgende områder:

D-vitamin-projekter
Nogle af de personer og de projekter, der har fået penge fra forskningsfonden befinder sig i Esbjerg. Der er blandt andet bevilget midler til to d-vitamin projekter, som kort fortalt går ud på at undersøge dels om d-vitamin tilskud har betydning ved vinter depression dels som tillægsbehandling til antidepressiv behandling ved unipolær depression (depressiv enkeltepisode og periodisk depression).

Depression i pårørende perspektiv
Et andet projekt som har fået støtte af psykiatriens forskningfond, ledes af antropolog og Ph.d-studerende Jeppe Oute Hansen. Ved hjælp af feltobservationer og forskningsinterviews undersøger han pårørendes rolle og betydning ved recovery for patienter med unipolar depression. Jeppe Oute Hansen er tilknyttet forskningenheden Esbjerg-Ribe samt afdelingen for Helbred, Menneske og Sundhed, Institut for sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet.

Shared Care
Yderligere er der bevilliget en halv million til et projekt omkring shared care ved depression og angst. Her forskes der i, hvordan udvidet samarbejde mellem almen praksis og psykiatrien kan forbedre behandlingsresultater ved depression og angst. Forskningsprojektet er tilknyttet et SATS pulje projekt, hvor der ansættes 6 care-managers med tæt relation til praktiserende læger og psykiater.

Læs om psykiatriens forskningsenhed og om ansøgning til forskningsmidler


Siden er sidst opdateret 28-11-2012Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring