Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Danmarks første telepsykiatriske center

Snoren blev klippet og lokalerne var spritnye, da gæsterne trådte indenfor på det syddanske telepsykiatriske center i Odense. Danmarks første og regionalt dækkende – men ikke helt uden erfaring. For selvom de fysiske rammer er nye, så er de virtuelle projekter i fuld gang. På åbningsdagen var der præsentation af depressionsbehandling af unge patienter via tele- og omsorgstelefon, projekt om telekommunikation mellem borger, praktiserende læge og psykiatrisygehuset samt lægefaglig bistand afdelingerne i mellem.

Astrid Krags videohilsen

Videohilsen fra sundhedsminister Astrid Krag. Hun gav udtryk for, at lignende tiltag meget gerne må brede sig nationalt. Foto: Heidi Lundsgaard. Tekst: Hanne Kopp

Erfaringerne, som naturligt nok mest kommer fra udlandet, tyder på, at telepsykiatrisk behandling kan sikre større effektivitet og sammenhæng, hjælpe med at fastholde patienter, der måske ellers ville falde ud af systemet - og uden at man går på kompromis med kvaliteten i behandlingen.

National blåstempling
Direktør i Sundhedsstyrelsen Vagn Nielsen pointerede, at teknologien kan være med til at skabe effektive løsninger og sammenhæng på tværs af regionale indsatser. Og at teknologien kan være med til at understøtte patienterne i at blive herre i deres eget liv, for med telepsykiatrien bliver de en mere aktiv del af behandlingen.  

- Det er vigtigt med et center, som det her i dag, hvor vi kan samle viden op og gøre erfaringer synlige. Et center, der kommer hele psykiatrien til gavn. Vi har godt nok nogle udfordringer omkring den rigtige afregning etc. Så vi skal have lavet nogle modeller for det, men det er et spørgsmål om at have viljen, sagde Vagn Nielsen.    

På åbningsdagen kom udover repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen, også virksomheder, pårørende, patienter og medarbejdere, og der var videohilsen fra sundhedsminister Astrid Krag, som gav udtryk for, at lignende tiltag meget gerne må brede sig nationalt.

Aabning af Telepsykiatrisk Center

Åbning af Danmarks første telepsykiatriske center, fredag 15. november 2013. Fra venstre ses: Psykiatri- og socialdirektør i Psykiatrien i Region Syddanmark Jacob Stengaard Madsen, direktør i Sundhedsstyrelsen Vagn Nielsen og lægefaglig direktør i Psykiatrien i Region Syddanmark Anders Meinert Pedersen.

Må ikke erstatte den menneskelige kontakt
Landsformanden for SIND, Knud Kristensen, hilste også tiltaget velkommen, og pointerede ved samme lejlighed teknologiens såvel fordele som ulemper:

- Teknologi må ikke erstatte den menneskelige kontakt – kun supplere den. Jeg er sikker på, at teknologien kan give nogle helt nye udviklingsmuligheder, hvis vi bruger den på en intelligent måde. For ligesom teknologien kan mindske den sociale kontakt, så kan den også bryde isolationen, sagde Knud Kristensen.

Det vil være oplagt at bruge telepsykiatrien først og fremmest i Børne- og Ungdomspsykiatrien, for ”os, der er blevet lidt grå i toppen, kan måske have sværest ved det”, sagde Knud Kristensen. Han pointerede også fordelene ved at bruge teknologien i forhold til kontakten med de pårørende, og at han meget gerne ser, at netop pårørende og patienter bliver inddraget i  - ikke kun brugen af telepsykiatrien – men også i selve udviklingen af telepsykiatrien.

Åbning af Telepsykiatrisk Center

Senere på dagen var der mulighed for at se og afprøve nogle af de nye løsninger.

Vil være førende på området
Lægefaglig direktør i Psykiatrien i Region Syddanmark Anders Meinert Pedersen, lagde  afslutningsvist vægt på centret tilblivelse og berettigelse:

- Vi kan kun gætte os til, hvilke teknologiske muligheder, der vil være tilgængelige om 5 år, men jeg kan garantere, at vi bliver førende indenfor området. Det skal den forskning, der også skal finde sted her i huset, være med til at sikre. Vi er klar til at trække i arbejdstøjet.       

Fakta
Telepsykiatrisk Center er en del af Psykiatrien i Region Syddanmark og er det første af sin slags i Danmark. Udenlandske erfaringer peger på, at der er et stort potentiale i at anvende teleløsninger i psykiatrien. Og at det kan ske, uden at man går på kompromis med kvaliteten i behandlingen.

Telepsykiatri er stadig et relativt nyt fænomen i Danmark, men der er allerede sat en række pilotprojekter i gang i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Regionsrådet har afsat 8 millioner kroner årligt i perioden 2013-2015 til drift af centret - og til at udvikle, implementere og forske i telepsykiatriske løsninger.

Med fx videokonference, iPads, omsorgstelefoner, internetbehandling og Apps vil psykiatrisygehuset tilbyde en mere målrettet og fleksibel behandling.

Indsatsen kan være med til at skabe en mere effektiv og sammenhængende behandling og give patient og pårørende mulighed for at tage aktiv del i behandlingen gennem nye fleksible behandlingsformer.

Telepsykiatri kan samtidig frigive tid for medarbejderne og være en måde, hvorpå sygehuset kan afhjælpe manglen på speciallæger.

Blandt i gangværende projekter kan nævnes: Projekt nabohjælp, projekt hjemmebehandling i børne- og ungdomspsykiatrien, projekt internetpsykiatri, forskningsprojekter, lægefaglig bistand til Afdeling for Traume- og Torturoverlevere.

Læs mere på: www.psykiatrienisyddanmark.dk/telepsykiatri

Her kan du finde videohilsen fra sundhedsminister Astrid Krag, se alle taler på video, billeder fra dagen til download og meget mere.  

Telepsykiatrisk Center i Odense

Telepsykiatrisk Center ligger i tilknytning til Psykiatrisk Afdeling Odense, J.B Winsløvsvej i Odense.


Siden er sidst opdateret 18-11-2013Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring