Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Psykiatriske patienter indlægger sig selv

Fra årsskiftet har patienter tilknyttet Psykiatrisk Afdeling Odense og Psykiatrisk Afdeling Svendborg mulighed for at lade sig indlægge uden at skulle omkring læge eller skadestue. Der er tale om et treårigt projekt, finansieret af satspuljemidler.

Billet til en seng

En ”billet” til en brugerstyret seng betyder, at patienten selv bestemmer, hvornår hun eller han har brug for en kort indlæggelse. Det giver i sig selv tryghed, og fører ofte med sig, at patienten siger til, inden en eventuel krise spidser til og kan føre til fx tvangsindlæggelse. Med andre ord er indlæggelse ikke baseret på en lægelig vurdering, men udelukkende på patientens behov. Fokus under den brugerstyrede indlæggelse er først og fremmest pleje, omsorg, motion og medicin.

Der er ikke på forhånd fastlagt en særlig målgruppe, der kan benytte de i alt fire brugerstyrede senge (tre senge er etableret i Odense og én i Svendborg). Patienterne vurderes individuelt i samarbejde med afdelingens ambulante teams og døgnafsnittene. De får tilbuddet i forbindelse med udskrivning eller ambulant behandling i psykiatrisygehuset.

Efter norsk inspiration

Efter inspiration fra lignende praksis i Norge, hvor der er gode erfaringer med konceptet, aftaler afdeling og patient på skrift rammerne for den brugerstyrede indlæggelse. Aftalen er både et element i ordningens fokus på at involvere brugeren i behandlingen - og et værktøj til brug for begge parter.

I Norge har det vist sig, at brugerstyret indlæggelse kan forebygge, at patienternes sygdom forværres og forebygge behovet for beroligende medicin eller tvangsforanstaltninger.

Fem dage

Patienten kan maksimalt være indlagt i en brugerstyret seng i fem dage. Har patienten brug for at være døgnindlagt i længere tid, udskrives hun eller han og indlægges i stedet på normal vis.

Ordningen kan rumme op til 50 patienter om året i Odense - og op til 15 patienter om året i Svendborg.

Succeskriterier

I projektperioden følges brugen af sengene tæt, så sygehuset kan måle, hvad det konkret betyder for patienternes helbred og hverdag. Blandt andet registreres indlæggelsesfrekvens, gennemsnitlig indlæggelsestid, brug af tvang og medicin. Et af succeskriterierne for projektet er, at patienterne kan mindske deres behov for medicin, at brug af tvang i behandlingen forebygges og at patienterne generelt er mere tilfredse med behandling og indlæggelse.

Sygehuset deltager samtidigt i et tværgående nationalt forsknings- og evalueringssamarbejde, hvor data årligt leveres til Sundhedsstyrelsen.
 


Siden er sidst opdateret 21-10-2014Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring