Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Fortsat tilfredshed med syddansk psykiatri

Patienter og pårørende er i sidste halvår af 2013 blevet spurgt, hvad de mener om den behandling de modtager, når de er i kontakt med Psykiatrien i Region Syddanmark. Svarene viser, på linje med resultatet fra 2012-undersøgelsen, at patienter og pårørende generelt vurderer behandlingen som meget tilfredsstillende.

91 pct. af indlagte voksne patienter og 96 pct. af voksne i ambulant behandling vurderer mødet med syddansk psykiatri som værende inden for undersøgelsens kategorier ”virkelig godt” og ”godt”.

Patienterne er blandt andet også blevet spurgt, om medarbejderne er godt forberedte. Det mener langt størstedelen af de voksne patienter (88 – 97 pct.). 85 pct. angiver ligeledes, at behandlingen gør, at de får det bedre. På det børne- og ungdomspsykiatriske område ligger patienternes samlede vurdering inden for disse kategorier på 73-94 pct.

- Patienter og pårørende er en afgørende ressource, når vi skal afstikke retning og mål for indsatsen i behandlingspsykiatrien. Det er dejligt konstatere, at vi er på rette spor. For det betyder jo, at den store indsats, der ydes af medarbejderne, gør en positiv forskel. Vi ved, at medarbejderne lægger både hjerte og faglighed i mødet med patienterne – og at de gør det samtidig med, at psykiatrisygehuset er midt i et af de største forandringsprojekter i nyere tid, siger formand for psykiatri- og socialudvalget Thies Mathiasen (DF).

Udvalgsformanden hentyder til, at Psykiatrien i Region Syddanmark er midt i store byggeprojekter, sammenflytninger og indførelse af ny it - samtidig med, at afdelingerne succesfuldt har nedbragt ventetiden til udredning fra to måneder til 30 dage, indfører nye pakkeforløb og udvikler behandlingen til at være stadigt mere ambulant baseret.

Kvalitetsmål og patienten som rådgiver

Sygehuset bruger resultaterne fra LUP Psykiatri til at holde øje med og udvikle kvaliteten, der hvor svarene viser, at sygehuset ligger for lavt. Der sættes mål for kvaliteten, som hver enkelt afdeling skal leve op til. Fx er kvalitetsmålet for behandling 80 pct.

Kvalitetsmålene suppleres med fokusgruppeinterviews med patienterne. Alle afdelinger skal gennemføre fokusgruppeinterviews for at sikre, at patienterne har indflydelse på og inddrages i behandlingen.

Lup på livsstil

Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen er i samarbejde ved at udmønte en strategi for forebyggelse af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse. LUP Psykiatri viser, at der er brug for strategien. Patienterne har i 2013 svaret på, om der spørges til deres fysiske helbred, når de kommer i kontakt med lokalpsykiatrier og psykiatriske døgnafsnit. Henholdsvis 71 pct. og 56 pct. svarer, at dette sker. Begge tal ligger under sygehusets kvalitetsmål, som er 80 pct.

- Vi ved, at mennesker med alvorlig psykisk sygdom i gennemsnit lever 15-20 år kortere end andre – og at det i høj grad er fysisk sygdom, der afgør antallet af leveår. Så vi skal have mere fokus på livsstil og fysisk helbred i mødet med patienten. Vi skal mindst op på kvalitetsmålet, siger psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen.

Udmøntningen af forebyggelsesstrategien sker blandt andet via behandlingspakkerne, der rummer obligatorisk screening for fysisk lidelse og KRAM-faktorer - og via de fælles akutmodtagelser (FAM), der skal sikre fokus både på psykisk og fysisk helbred.

Fakta

  • LUP Psykiatri gennemføres årligt i et samarbejde mellem de fem regioner og Danske Regioner. Formålet er at bidrage med viden om patienters og pårørendes oplevelser af kvalitet i psykiatrien. Spørgeskemaerne omhandler behandling, information, inddragelse, samarbejde og sammenhæng.
  • I 2013 er indlagte og ambulante patienter samt forældre til patienter i børne- og ungdomspsykiatrien blevet spurgt.
  • 57 pct. voksne i ambulant behandling og døgnbehandling i perioden har deltaget i undersøgelsen.
  • For det børne- og ungdomspsykiatriske område er svarprocenten henholdsvis 41 og 44 for forældre til indlagte og til børn og unge i ambulant behandling. De børne- og ungdomspsykiatriske patienter har en svarprocent på 48 pct. (ambulante) og 59 pct. (indlagte).
  • Hvert tredje år gennemføres en pårørendeundersøgelse – næste gang i 2015.

LUP Psykiatri 2013, national rapport (pdf)


Siden er sidst opdateret 28-4-2014Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring