Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Psykiatrien i Region Syddanmark akkrediteret

Fra 29. september til 3. oktober 2014 var der ekstern survey i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Den eksterne survey er et led i akkrediteringen af danske sygehuse med afsæt i Den Danske Kvalitets Model (DDKM). Målet er at sætte ens standarder for kvaliteten i patientbehandlingen.

Akkrediteringsnævnet behandlede 12. november den eksterne survey-rapport for psykiatrisygehuset.

Sygehuset er midlertidigt akkrediteret og skal have fokuseret genbesøg inden for seks måneder. Den midlertidige status skyldes, at der er fundet en mangel vedrørende patientidentifikation ved medicinering af langtidsindlagte patienter.

Faglighed og engagement

Der er i rapporten ros til sygehuset. I indledningen skriver ledende surveyor Lone Valbak:

"Psykiatrien i Region Syddanmark har en velimplementeret kultur for at arbejde med kvalitet, både overordnet og i den daglige kliniske praksis. Faglig udvikling og forskning prioriteres højt, og patienter og pårørende inddrages både i planlægning og udvikling – samt i den enkelte patients udredning, pleje og behandling. Der er fokus på hele mennesket, og vi har set eksempler på innovative tiltag i forhold til patienternes mulighed for fysisk udfoldelse og nedbringelse af tvang".


Siden er sidst opdateret 14-11-2014Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring