Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Bedre rehabiliteringsforløb

Sindslidende skal sikres et mere sammenhængende rehabiliteringsforløb. Derfor vil Sønderborg Kommune og Region Syddanmark øge samarbejdet inden for psykiatrien. Første skridt på vejen var en visionsdag, hvor parterne skulle finde frem til en fælles vision for samarbejdet.

Mennesker med sindslidelser er ofte i et forløb, hvor de både er i kontakt med socialpsykiatrien i kommunen og behandlingspsykiatrien i regionen. Derudover har nogle også kontakt til fx jobcenter, retspsykiatrien, børn og familie-området og egen læge.

Visionsdag i Sønderborg

Visionsdag i Sønderborg mandag 8. december 2014. Foto: Syddansk Sundhedsinnovation.  

For at styrke samarbejdet så den enkelte borger kommer til at opleve et mere sammenhængende forløb og dermed en hurtigere og bedre rehabilitering, arbejder Sønderborg Kommune og Region Syddanmark på at finde frem til en fælles vision.

Startskuddet til dette arbejde var en visionsdag med overskriften ”Borgeren i centrum – hele vejen”, som fandt sted den 8. december på Scandic Hotel i Sønderborg og tog udgangspunkt i forundersøgelser foretaget af Syddansk Sundhedsinnovation samt en lignende proces mellem regionen og Haderslev Kommune. Til mødet var inviteret borgere/patienter og en lang række af de aktører fra region og kommune, som er en del af borgernes/patienternes forløb.

Visionsdag i Sønderborg

- Visionsarbejdet vedrører en sårbar målgruppe, som med den rigtige indsats kan blive raske igen og leve et godt liv. Det er derfor godt, vi har borgerne med til at lave visionen, for det er dem, der har erfaringerne, siger sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov, Psykiatrien i Region Syddanmark.

På visionsdagen blev der arbejdet i workshops, hvor der blev sat fokus på udfordringer og muligheder i det tværsektorielle samarbejde, og der blev formuleret retninger for det videre arbejde med en vision. Anbefalinger og input fra dagen bliver der nu arbejdet videre med i en fælles styregruppe, bestående af repræsentanter fra behandlingspsykiatrien og Sønderborg Kommune.

Efterfølgende nedsættes der en række arbejdsgrupper, som skal formulere en konkret aftale for samarbejdet ud fra de eksisterende rammer, politikker, lovgivning, samarbejdsaftaler og retninger fra visionsdagen.

- Vi glæder os meget til at komme i gang med arbejdet, så vi kan finde frem til en samarbejdsmodel, der skal gøre det nemmere for både region og kommune at koordinere deres indsatser til gavn for borgerne, siger Psykiatri & Handicap Chef Helle Schultz, Sønderborg Kommune.

Det vil være muligt at følge med i arbejdet på kommunens hjemmeside. Her kan man også melde sig til en følgegruppe for borgere og pårørende.

Hele projektet løber frem til slutningen af 2016, hvor det evalueres.

Visionsdag i Sønderborg

Materiale fra visionsdagen vil blive lagt på kommunens og regionens hjemmesider.


Siden er sidst opdateret 9-12-2014Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring