Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilNyheder fra psykiatrisygehusetpilMærsk donerer millioner til uddannelse i Åben Dialog

Mærsk donerer millioner til uddannelse i Åben Dialog

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har netop bevilliget 3 millioner kroner til en miniuddannelse i værktøjet  Åben Dialog, som bruges flere forskellige steder i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Åben Dialog er en anderledes tilgang til psykiatrisk behandling, som bygger på en høj grad af inddragelse af patienterne og deres netværk, ligeværdighed og forståelse mellem patient og behandler og et mere helhedsorienteret syn på behandlingen, så også medarbejdere fra eksempelvis kommunen inddrages.

Den nye miniuddannelse skal være med til i endnu højere grad at udbrede brugen af Åben Dialog. Ideen til miniuddannelsen er opstået på Psykiatrisk Afdeling Svendborg, der også kommer til at stå for uddannelsen.

- Tankegangen bag Åben Dialog er, at den professionelle og patienten mødes på lige fod. Man anerkender og bruger aktivt patientens egen viden, erfaring og holdning til, hvordan behandlingen skal være. Og man inddrager i høj grad hele netværket omkring patienten – både pårørende og personlige relationer, men også det professionelle netværk som for eksempel en sagsbehandler i kommunen, fortæller udviklingssygeplejerske og projektleder på den nye miniuddannelse, Dorthe Mohr.

Miniuddannelsen udbydes til personalet på Psykiatrisk Afdeling i Svendborg og medarbejdere i resten af Psykiatrien i Region Syddanmark - men helt i tråd med tankegangen bag Åben Dialog er der også pladser på uddannelsen til både patienter, pårørende og øvrige samarbejdspartnere i eksempelvis kommuner.

I øjeblikket er 30 medarbejdere fra psykiatrisygehuset, socialpsykiatrien og Svendborg Kommune sammen med 3 tidligere patienter i gang med et pilotprojekt på uddannelsen, og det har givet gode konkrete redskaber til det daglige arbejde, forklarer overlæge Rikke Schultz.

- Åben Dialog er et rigtig godt supplement til min kliniske hverdag. Som læge får man flere strenge at spille på i behandlingen, og vi får et ekstra lag af informationer fra patienten og netværket, som vi kan bruge. For mig giver det rigtig god mening, at vi arbejder sammen på tværs, også med patientens professionelle netværk i kommunen. Det giver sammenhæng i behandlingen og er et brugbart instrument til arbejdet med nedbringelse og forebyggelse af tvang, siger Rikke Schultz, der er overlæge på Psykiatrisk Afdeling Svendborg

- Selv om det er en miniuddannelse, er det tanken, at det skal være starten på noget stort. Vi skal have ændret kulturen og tænkningen i psykiatrien, så den bliver mere netværks- og relationsorienteret. Vi ved fra både udenlandske og egne erfaringer, at det kan være med til at sikre større ansvarsfølelse hos patienterne, og at de oplever mere mening med behandlingen. Det kan helt konkret føre til for eksempel hurtigere recovery og mindre brug af tvang, ligesom erfaringen viser, at medarbejderne også oplever et bedre arbejdsmiljø, siger oversygeplejerske på Psykiatrisk Afdeling Svendborg, Birgitte Aagaard Kibenich

Fakta:

Psykiatrisk Afdeling Svendborg har arbejdet med Åben Dialog som et værktøj i behandlingen gennem en længere årrække. Men nu er afdelingen altså klar til at uddanne alle medarbejdere i brugen.

Åben Dialog er udviklet i Finland i 80erne og bygger på en relations- og netværksbaseret praksis og tankegang.

Udenlandske erfaringer viser, at patienter behandlet med Åben Dialog generelt opnår bedre resultater. Sammenlignet med andre patienter opnår patienter behandlet med Åben Dialog eksempelvis færre indlæggelsesdage, færre tilbagefald og højere grad af tilbagevenden til job og uddannelse.

Den nye miniuddannelse i Åben Dialog består af i alt seks kursusdage og seks vejledningsdage. Første hold begynder til maj.


Siden er sidst opdateret 7-4-2015Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring