Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilNyheder fra psykiatrisygehusetpilØget hjælp til psykisk sårbare unge med misbrugsproblemer

Øget hjælp til psykisk sårbare unge med misbrugsproblemer

En indgang til støtte og rådgivning, brobygning mellem region og kommune og en hjælp til, at unge kan fastholdes i uddannelse, komme i job eller i gang med at studere.
 

Det er formålet med en mentorordning på rådgivningscentret headspace i Odense, som Psykiatrien i Region Syddanmark og Odense Kommune netop har fået støtte til i form af 2 mio. kr. fra satspuljemidler. 
 

Headspace er et initiativ under foreningen Det Sociale Netværk, hvor unge kan henvende sig anonymt og få rådgivning om det, der fylder hos dem. Den nye mentorordning er henvendt til unge, som er tilknyttet Børne- og Ungdomspsykiatri Odense og som samtidig har et misbrugsproblem. 
 

- De unge oplever, at her er nogen, de kan tale med, og nogen som støtter dem i deres hverdag. Det er uhyre vigtigt for unge, der kan savne nogen at snakke med, hvad enten det er forældre, venner eller rådgivere, som møder dem i øjenhøjde, og som kan give råd med på vejen, siger Pia Bastrup, som er daglig leder af headspace Odense.
 

Forløbet i headspace skal ske i tæt samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, og det skal koordineres med kommunens center ”Unge & Rusmidler”.
Børne- og Ungdomspsykiatri Odense har i dag en medarbejder tilknyttet headspace i otte timer om ugen. Den ordning ser Lene Granhøj, oversygeplejerske på Børne- og Ungdomspsykiatri Odense frem til at udvide.

-Vi er glade for at få mulighed for at kunne udvide vores velfungerende samarbejde med headspace med en særlig indsats for unge, der er i behandling og samtidig har misbrugsproblemer. Vi vil også inddrage vores forløbskoordinator i indsatsen, siger hun.
 

Der er ansat 19 forløbskoordinatorer i Psykiatrien i Region Syddanmark. De skal blandt andet fungere som koordinatorer og ambassadører for de unge, som også har et misbrugsproblem. Forløbskoordinatorerne agerer tovholdere mellem de forskellige instanser, der er relevante – det kan være psykiatri, kommune, misbrugscenter osv. – og de skal sørge for, at de psykisk sårbare ikke falder ned mellem to stole.
 

Odense Kommune hilser også den nye ordning velkommen: 
 

-Med den nye mentorordning håber vi i Odense Kommune at få de unge tidligere i misbrugsbehandling – og dermed hurtigere videre til et normalt ungdomsliv med uddannelse og beskæftigelse. Mentorordningen kan blive det kit, der samler de nuværende systemer helt omkring den unges problemer med hash.
En mentor fra Headspace kan også være en fordel for unge med oparbejdet ”kommune-forskrækkelse,” siger Åse Kjøller, afsnitsleder i ”Unge & Rusmidler”, Odense Kommune.
 

Mentorordningen i headspace er i sin opstartsfase, og der vil i den første tid være fokus på at få henvist de rette unge til tilbuddet. Det forventes, at de første forløb starter op med udgangen af november.
 

Fakta
Psykiatrien i Region Syddanmark har i samarbejde med Odense Kommune og Det Sociale Netværk, der står bag otte headspace centre i Danmark, søgt og modtaget satspuljemidler for perioden 2015-2018.
 

Der er givet tilsagn om tilskud på 2 mio. kr. samt mulighed for at søge yderligere knap 1 mio. kr. i 2017, såfremt det bevilliges under finansloven i 2017.
 

Målgruppen er børn og unge under 20 år, der har kontakt med Børne- og Ungdomspsykiatri Odense i et ambulant eller stationært forløb. De unge skal have en psykosesygdom, der formodes at være opstået i sammenhæng med indtagelse af euforiserende stoffer.
 

Der forventes at indgå ca. 20-30 personer om året.
 

Mentorordningen bliver forankret i rådgivningscentret headspace Odense, som hører under Det Sociale Netværk.
 

Mentorordningen skal spille sammen med kommunens center ”Unge & Rusmidler” og den regionale børne- og ungdomspsykiatri.
 

De øvrige fynske kommuner vil senere blive inviteret med i projektet.


Siden er sidst opdateret 20-10-2015Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring