Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Et lille skub kan flytte bjerge

Onsdag 5. november holdt Psykiatrien i Region Syddanmark sammen med CoLab Recovery og Rehab et kursus om patient empowerment, hvor medarbejdere fra psykiatrisygehuset deltog for at lære, hvordan de kan blive bedre til at inddrage og involvere patienter og pårørende i behandlingen. Kurset er finansieret af kompetenceudviklingsplanens midler.
 

Der var deltagere fra Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT), Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, Psykiatrisk Afdeling Esbjerg og Retspsykiatri Syddanmark.
 Patient Empowerment

Motivation og inddragelse
Patient empowerment handler om inddragelse og involvering. At stimulere patienter (og kolleger) til positive adfærdsændringer. At arbejde med patienternes motivation og forståelse for behandling - ved at inddrage patienterne i tilrettelæggelsen af deres hverdag og liv på afdelingen.
 

Det handler om at lytte til patienterne. Hvis de fx stiller spørgsmålstegn ved forhold eller måder at gøre tingene på.  Det er også vigtigt, at man som fagperson selv er åben for ændringer og kritik. Et eksempel fra hverdagen kunne fx være en patient, der spørger: Hvorfor hedder det deeskalering? Hvorfor kalder vi det en akutsituation? Hvorfor hedder det INDE på kontoret og UDE hos patienterne – og ikke omvendt? Hvordan kan patienterne bruge hinanden positivt?
 Patient Empowerment

Hvis du de nærmeste 14 dage ser kolleger gå rundt på gangen og tage billeder, stille underlige spørgsmål eller gå rundt med skriveblok og tage noter: Så er det muligvis kolleger, der har været på første del af kursus om patient empowerment – og som øver sig til del to i november, hvor de skal på kursus igen. Foto og tekst: Hanne Kopp
 

Kurset bestod af en introduktion til bl.a. begreber som nudging, gamification, brugercentreret tilgang, safewards, og herefter skulle deltagerne beskrive deres egen problemstilling i forhold til patient empowerment.
 

Når patienterne tager medansvar
På Afdeling for Traume- og Torturoverlevere kan én af udfordringerne være at inddrage patienter og pårørende med et andet sprog og en anden kultur, når man har en anden tilgang til psykisk sygdom. Måske er sygdommen tabubelagt og måske ved familien ikke, at den pårørende er syg og går til behandling. 
 

I Esbjerg og Odense vil man gerne blive bedre til at bruge de faciliteter, man har. Øvelsen kunne være at finde nogle personer, der kan motivere til mere fysisk aktivitet. Ikke kun blandt personalet - måske kunne netop én af patienterne selv være indgangen.  Sådan er det sket på en afdeling i Region Nordjylland, hvor det var en patient, der af eget initiativ begyndte at lave motion og efterhånden fik de andre patienter med. I dag er hun ledelseskonsulent for psykiatriledelsen i Region Nordjylland, foredragsholder og danseinstruktør.
 

På Retspsykiatri Syddanmark er socialisering, motivation og relationer vigtig for behandlingen.  Hvordan skærper man lysten til at være på afdelingen og hvordan udnytter man tiden for den domsanbragte bedst muligt? Hvordan kan indretning og arbejdsgange virke motiverende?
Patient Empowerment

Patient Empowerment

Flere eksempler på brugerinddragelse
Patientinddragelse er ikke nyt for os. Psykiatrien i Region Syddanmark har lanceret en ny patient- og pårørendepolitik, og sygehuset har bl.a. brugt brugerinddragelse i forbindelse med den nye afdeling i Vejle, hvor patienter, pårørende og medarbejdere har været med til at udvikle og indrette afdelingen ved at lave tests i såkaldte mock ups. På den måde har man fundet fejl og uhensigtsmæssigheder, som så er blevet rettet til, inden man er begyndt at bygge afdelingen.
 

De unge patienter på Børne- og Ungdomspsykiatri Odense har også været med i et forløb, hvor de har skabt et bedre og mere hjemligt miljø, og hvor de unge har været med til at bestemme, hvordan de skal medinddrages. I dag deltager de unge i daglige pligter og er med til fx at vaske op og rydde af. Det giver en større ansvarsfølelse og gør, at de føler sig som en del af afdelingen. Samtidig forbereder det dem på livet udenfor afdelingen.
 Patient Empowerment

Forebyggelse af tvang
Inddragelse kan også være med til at hindre konflikter og frustrationer blandt patienterne, og i sidste ende kan mere empowerment være med til at forebygge tvang. Og det er netop en af hensigterne med kurset, der indgår i Kompetenceudviklingsplanen 2015-18 for psykiatrisygehusets ansatte.
 Patient Empowerment

Fakta
Kurset om patient empowerment finder sted på Designskolen i Kolding og det er gratis at deltage. Første del fandt sted onsdag 5. november og anden og sidste del torsdag 19. november.
 

I den mellemliggende periode skal deltagerne arbejde videre med deres cases ved at lave interviews og observationer af dagligdagen på afdelingen. Ved at stille spørgsmål til patienter og lave observationer af deres faktiske handlinger skal de komme et skridt nærmere patienternes behov. De kan sætte sig selv i patientens sted ved fx at ”lege” patient en dag, og de kan søge inspiration på andre afdelinger.
 

Kompetenceudviklingsplanen har til formål at skabe et generelt kompetenceløft i psykiatrien for at forebygge tvang gennem øgede medarbejderkompetencer, lederudvikling, rekruttering, inddragelse af patienter og pårørende samt en øget evidensbaseret praksis. Læs mere
 

Se mere om det nye patient-pårørendeinddragelses e-læringsmodul: https://rsd.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=36396

 Patient Empowerment


Siden er sidst opdateret 9-11-2015Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring