Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Millioner til forskning i telepsykiatri

Sammen med en række partnere har Psykiatrien i Region Syddanmark fået 19 millioner kroner fra Innovationsfonden til et nyt forskningsprogram indenfor telepsykiatri. Dermed cementerer regionen sin position som landets førende indenfor området.

Med en donation på 19 millioner kroner fra Innovationsfonden som et solidt økonomisk fundament får landets første telepsykiatriske forskningsenhed nu mulighed for at tage hul på et stort sammenhængende forskningsprogram indenfor telepsykiatri. Pengene skal bruges til at forske i brugen af digitale løsninger i fremtidens psykiatri, og det sker i et partnerskab mellem Psykiatrien i Region Syddanmark, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og de private firmaer Monsenso og Context Consulting.

Forskningsprogrammet bliver forankret i en ny forskningsenhed ved Telepsykiatrisk Center i Odense og har til formål at undersøge nye muligheder i indretningen af fremtidens psykiatri, hvor digitale løsninger indgår i et varieret og fleksibelt psykiatritilbud.

- Der er ingen tvivl om, at brugen af digitale løsninger vil være en del af fremtidens psykiatri. Derfor er jeg også stolt af, at vi i Region Syddanmark er så langt fremme i arbejdet med telepsykiatri. Vi oprettede landets første telepsykiatriske center, og nu udvider vi det med landets første telepsykiatriske forskningsenhed og et stort forskningsprogram, hvor vi kan arbejde videnskabeligt med at dokumentere effekten. Og vi er glade for, at det sker i samarbejde med både universiteter og private virksomheder, så vi kan sikre et stærkt tværfagligt forskningsmiljø, siger formand for Region Syddanmark, Stephanie Lose (V).

Hurtig og tidlig hjælp
Begrebet telepsykiatri dækker over brugen af digitale værktøjer som apps, webprogrammer og videokonference i forbindelse med udredning og behandling af patienter i psykiatrien. De digitale løsninger kan være med til at sikre hurtig og tidlig hjælp til mennesker med psykiske lidelser og være med til at understøtte den enkelte i at tage vare på sit eget helbred.

Forskningsenheden og det nye forskningsprogram skal være med til at undersøge effekten af de teknologiske redskaber, der allerede eksisterer, og samtidig være med til at udvikle nye værktøjer, der understøtter behandling og mestring af psykisk sygdom.

- Vi er utrolig glade for Innovationsfondens bevilling. Der er brug for forskning i den kliniske effekt ved brug af teknologi i behandling af borgere med psykisk sygdom, og der er brug for viden om anvendelsen af ny teknologi i behandlernes arbejde og patienternes hverdag. Derfor er der også brug for tætte samarbejder mellem patienter, behandlere, teknologiudviklere og forskere. Og det kan vi være med til at skabe i det nye forskningsprogram, siger afdelingschef i Telepsykiatrisk Center, Claus Færch.

Samfundsmæssige fordele
Også Innovationsfonden ser samfundsmæssige fordele i telepsykiatriske løsninger.

- Psykiatriske sygdomme er det område, der giver den største økonomiske belastning på vores sundhedsbudget. Med telemedicinske applikationer kan vi blandt andet flytte tid fra transport til reel kontakt mellem patient og læge, så vi opnår bedre forebyggelse og behandling. Vi forventer en betydelig samfundsmæssig gevinst fra dette projekt, siger direktør for Innovationsfonden Peter Høngaard Andersen.

Udover de 19 millioner kroner fra Innovationsfonden bidrager partnerne bag forskningsprogrammet selv med 6,5 millioner kroner, og EU-projektet Mastermind med 675.000 kroner. Det samlede budget når således op på 27 millioner kroner, og i første omgang bliver der tilknyttet 2 ph.d.-studerende og 3 post.doc-stillinger.

 Telepsykiatri

Fakta:
Det nye forskningsprogram består af 6 projekter, der alle stiler mod at udvikle nye teknologiske løsninger og måler på effekten af digitale behandlingsformer indenfor områderne angst, depression og borderline personlighedsforstyrrelse.

Der skal blandt andet forskes i effekten og udviklingen af apps, hvor patienter og behandlere kan udveksle oplysninger og løbende samle information om helbredstilstanden og dermed sikre øget sygdomsindsigt. Der skal udvikles og testes på et nyt internetbaseret behandlingsprogram, som kan kombineres med almindelig psykoterapeutisk behandling målrettet patienter med depression. Og der skal forskes i effektivitet og de økonomiske fordele/ulemper ved brugen af de telepsykiatriske løsninger sammenlignet med traditionel behandling.

 

Parterne bag forskningsprogrammet er:

Telepsykiatrisk Center, Psykiatrien i Region Syddanmark

Klinisk Institut, Syddansk Universitet

Institut for Psykologi, Syddansk Universitet

Danish Center for Healthcare Improvements, Aalborg Universitet

Monsenso

Context Consulting

 

Telepsykiatri er defineret som ’brugen af digitale værktøjer til diagnosticering, behandling og monitorering af psykiatriske lidelser, samt til håndtering af mentale problemer mere bredt. Telepsykiatri dækker over mange slags teknologier, for eksempel videokonference, internetprogrammer, portaler, spil, apps til smartphones og tablets, sensorteknologier, virtual reality og meget mere’.


Siden er sidst opdateret 22-1-2016Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring