Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilNyheder fra psykiatrisygehusetpilFortsat syddansk indsats mod brug af tvang og beroligende medicin

Fortsat syddansk indsats mod brug af tvang og beroligende medicin

Brugen af tvang på de psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark går fortsat nedad. På landsbasis har Region Syddanmark haft det største fald i andelen af personer, der bæltefikseres i 2015. Det viser de nyeste tal på eSundhed.dk, som offentliggøres i dag. Udfordringen er nu at fastholde faldet i bæltefikseringer og få knækket kurven i forhold til beroligende medicin under tvang.


Psykiatrisk behandling mod patientens vilje skal i videst mulig omfang undgås og begrænses. På alle psykiatriske afdelinger i Danmark arbejdes der i disse år intenst med at forebygge brugen af tvang. I Region Syddanmark skal brugen af bæltefikseringer halveres inden udgangen af 2019.


Og det går støt fremad: Region Syddanmark er den region, som i 2015 har haft det største fald i andelen af personer, der bæltefikseres. Faldet er 2,1 procent point i forhold til udgangspunktet (2011-13) - fra 8,6 % i 2011-13 til 6,5 % i 2015. Derudover er man tæt i mål med halveringen af de langvarige fikseringer.


Årsopgørelsen viser også, at der i 2015 var 383 personer, der blev bæltefikseret. Udgangspunktet (2011-2013) var 477, og i 2014 var tallet 473.
19,8 % af samtlige indlagte i Psykiatrien i Region Syddanmark blev i 2015 berørt af en eller anden form for tvang. I 2014 var tallet 22,3 %. 


Region Syddanmark lægger sig fortsat i selen
Der er grund til at være tilfreds med den årlige opgørelse, men Region Syddanmark er dog ikke i mål endnu.


-Der er rigtig mange gode takter i gang, og vi er nået langt i forhold til målet om at halvere tvang. Det skyldes medarbejdernes ihærdige indsats på afdelingerne. Vi skal hele tiden have den bedste behandling for øje, lytte til patientens behov og ønske og søge nye måder at gøre tingene på.  Der er dog ingen grund til at læne sig tilbage endnu. Den stigende brug af beroligende medicin er ikke tilfredsstillende, og det skal der gøres noget ved.  Vi står stadig overfor en stor opgave med fortsat at halvere brugen af tvang, siger formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Syddanmark, Thies Mathiasen (DF).


Fokus på beroligende medicin
Udfordringen er fortsat brugen af beroligende medicin under tvang. I 2014 blev beroligende medicin under tvang givet 1522 gange, og i 2015 lå tallet på 1584. I 2014 var tallet fordelt på 462 personer – i 2015 fordelt på 412 personer.  Region Syddanmark har derfor skærpet fokus mod tvangsepisoder, hvor beroligende medicin blev brugt: Der er lavet en undersøgelse på alle sygehusets afdelinger, som viser en forskellig praksis i brugen af beroligende medicin givet under tvang. Derfor har sygehuset igangsat et arbejde omkring harmonisering af brugen af beroligende medicin, og sygehuset følger fortsat dette område tæt.


Samtidig har sygehuset skærpet sit fokus i forhold til den akutte ambulante indsats:

-Erfaringen er, at tvang ofte opstår i de første 24 timer efter en indlæggelse. Derfor giver det god mening også at rette blikket udenfor afdelingen – i tiden inden patienten bliver indlagt – og dermed skærpe forebyggelsen i det ambulante, fx i lokalpsykiatrien samt intensivere samarbejdet med kommuner og bosteder, siger lægefaglig direktør Anders Meinert i Psykiatrien i Region Syddanmark. 

Mange måder at reducere tvang på
På de enkelte afdelinger arbejdes der med forebyggelse af tvang. Og der er flere måder at gøre det på: Inddragelse af patienter ved at spørge til deres behov og ønsker er første vigtige step. Det kan ske ved blandt andet forhåndstilkendegivelser, eftersamtaler, screening af risikoadfærd og forventningsafstemning. Nye fysiske rammer, ændringer fra lukkede til skærmede afsnit og nye arbejdsformer er også med til forebygge tvang. Fysisk aktivitet og sanseintegration er andre alternative former, der kan virke beroligende og forebyggende.


Ændring i brug af tvang kræver også ressourcer og ny viden og kompetencer: I forbindelse med Region Syddanmarks Budget 2015 har Psykiatrien i Region Syddanmark fået 43 mio. kr. til at sætte ekstra fokus på uddannelse og rekruttering med det formål at forebygge brug af tvang. Samtidig er der bevilliget flere ressourcer til døgnafsnit i budget 2016.

Fakta
Sundheds- og Ældreministeriet og de danske regioner indgik i 2014 en partnerskabsaftale om nedbringelse af tvang frem mod 2020. I Region Syddanmark ønskes målet nået i 2019. Psykiatrisygehuset har indgået lokale partnerskabsaftaler med de enkelte afdelinger i sygehuset.

Det syddanske regionsråd prioriterer forebyggelsen af tvang og målopfyldelsen med de 50 procent højt, og har af flere omgange bevilliget midler. Senest via budget 2016 med flere personaleressourcer i døgnpsykiatrien og styrkelse af den ambulante indsats i lokalpsykiatrierne.  Sidstnævnte med virkning fra 2017.


For at finansiere den aktuelle omstillingsproces i regionen, er forligspartierne samtidig enige om, at tidspunktet om at halvere anvendelsen af tvang i psykiatrisygehuset udskydes til udgangen af 2019. Målsætningen var tidligere 2018.

Den nationale monitorering kan følges på eSundhed.dk . Data offentliggøres hvert halve år.
Udviklingen følges tæt – ikke bare via eSundhed.dk - men også internt i sygehuset, hvor afdelingerne løbende følger data for, hvordan det går med at forebygge tvang i behandlingen. Her kan man også se, hvordan det går med forebyggelse af tvang på afdelingsniveau. Ved at analysere de enkelte tvangstal kan afdelingen få et overblik over, hvornår tvangen sker samt få en klarlægning af årsagen til tvangsindlæggelsen. Er det enkelte personer, der ofte ender i bælte, kan der samtidig laves en målrettet og forebyggende indsats. 


Siden er sidst opdateret 8-4-2016Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring