Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilNyheder fra psykiatrisygehusetpilForebyggelse af tvang er fortsat et fokusområde

Forebyggelse af tvang er fortsat et fokusområde

Brugen af tvang på de psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark går fortsat nedad. Det viser de nyeste tal på eSundhed.dk, som offentliggøres i dag, 24. oktober 2016.


Psykiatrien i Region Syddanmark arbejder som de øvrige regioner i landet fortsat på forebyggelse af tvang. Bæltefikseringer skal i Region Syddanmark halveres inden udgangen af 2019, og flere initiativer ser ud til at virke.


I mål med reduktion af lange fikseringer
Region Syddanmark er nu i mål med halveringen af de langvarige fikseringer. Region Syddanmark er også den region, som har haft det største fald i andelen af indlagte personer, der bæltefikseres. Andelen er faldet med 2,4 procentpoint i forhold til udgangspunktet (2011-2013). Derudover er der sket et fald i patienter, berørt af tvang generelt, fra 21,5 % i 2011-2013 til 19,9 % i 2015/2016.


Tvangsindlæggelser udgør en stor del af denne tvang.


Udfordringen er at fastholde faldet i bæltefikseringer og få knækket kurven yderligere i forhold til tvangsindlæggelser og beroligende medicin med tvang.


Ambulant indsats
For at undgå tvangsindlæggelser vil Psykiatrien i Region Syddanmark udvide den eksisterende forebyggende ambulante indsats. Det betyder, at patienter fremover i højere grad vil modtage forebyggende behandling i nærmiljøet. Det kræver et øget samarbejde med kommuner, almen praksis og regionale bosteder:


-Fra 2017 sætter vi endnu mere fokus på den ambulante forebyggelse i Region Syddanmark. Erfaringen er, at tvang ofte opstår i de første 24 timer efter en indlæggelse. Derfor giver det god mening også at rette blikket udenfor afdelingen – i tiden inden patienten bliver indlagt. Det vil sige, at forebyggelsen også skal ske i fx lokalpsykiatrien, hvor man kan intensivere samarbejdet med kommuner og bosteder, siger psykiatri- og socialudvalgsformand Thies Mathiasen (DF).


Fortsat fokus på beroligende medicin med tvang
Både nationalt og i Region Syddanmark er der særligt fokus på, at forebyggelse af én type af tvang ikke må resultere i stigning af andre tvangsformer. Tallene for Region Syddanmark viser, at udviklingen i brug af beroligende medicin med tvang er faldet siden sidste måling.

 

Men målet er dog ikke nået endnu. Psykiatrisygehuset har etableret et læringspanel, hvor medarbejderne skal inspirere hinanden og give mod til at finde nye løsninger. Læringspanelet aktiveres så snart en fiksering er langvarig eller en medicinering med tvang gentages flere gange. Panelet er blot ét af mange initiativer:


-Der er mange måder at reducere tvang på. Sygehuset arbejder også med nye fysiske rammer, uddannelse af medarbejderne, forventningsstemning, sanseintegration, fysisk aktivitet og meget mere. Alt sammen ting, der øger inddragelse, samarbejde og det at sætte patienten først, siger Thies Mathiasen.


Fakta
Sundheds- og Ældreministeriet og de danske regioner indgik i 2014 en partnerskabsaftale om nedbringelse af tvang frem mod 2020. I Region Syddanmark ønskes målet nået i 2019.


Den nationale monitorering kan følges på eSundhed.dk. Data offentliggøres hvert halve år.


Ændring i brug af tvang kræver ressourcer og ny viden og kompetencer. Der er af flere omgange bevilliget penge til området: I forbindelse med Region Syddanmarks Budget 2015 fik Psykiatrien i Region Syddanmark 43 mio. kr. til at sætte ekstra fokus på uddannelse og rekruttering med det formål at forebygge brug af tvang. Samtidig blev der bevilliget flere ressourcer til døgnafsnit samt ambulant indsats i budget 2016. 

 

Læs sundhedsstyrelsens pressemeddelelse med link til opgørelse og bilag

 


Siden er sidst opdateret 24-10-2016Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring