Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilNyheder fra psykiatrisygehusetpilViden viser vej for psykisk syge børn og unge

Viden viser vej for psykisk syge børn og unge

Antallet af patienter i børne- og ungdomspsykiatrien er stigende og stadig flere børn og unge oplever at skulle håndtere psykisk sygdom i deres hverdagsliv i hjemmet, familien, skolen og blandt vennerne. Det kan skabe usikkerhed og følelsen af at være alene om små og store beslutninger, både hos børnene og deres familier. De unge kan have svært ved at indgå i almindelige fællesskaber, fastholde skolegang og på sigt opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

– Vi håber, at der med bevillingen til Psykiatrien i Region Syddanmark kan udvikles et dialogredskab, der kan give de berørte børn og unge viden og støtte.  Gerne, så de i højere grad oplever at være klædt på til at håndtere eget sygdomsforløb og de følgevirkninger, sygdommen har i deres hverdag, siger direktør Ane Hendriksen fra VELUX FONDEN.

Projektet støttes med 1.820.000 kr. og er et af i alt fem projekter, der i 2016 har modtaget bevillinger fra VELUX FONDEN inden for det særlige uddelingstema: ”Børne- og ungeinddragelse”.

Kommunikation på brugernes præmisser

Udviklingen af et dialogværktøj tager udgangspunkt i børnene og de unges behov for information og støtte. I samarbejde med patienter i børne- og ungdomspsykiatrien, deres familier og relevant fagpersonale udvikles indhold til den digitale kommunikationsplatform Mit Forløb. Platformen er udviklet på Odense Universitetshospital (OUH) og tilgås via en app. Målet er bl.a. at gøre informationen lettere tilgængelig, tidssvarende og mere levende, fx ved hjælp af små film, animationer og billeder tilpasset patientens alder. Desuden er det målgruppens ønske, at app’en skal give bedre overblik over netværksgrupper, motivere til at arbejde med personlige mål og gøre det muligt at have en personlig dialog med behandlere, fx ved hjælp af app’ens chat- og sms-funktion.

- Projektet understøtter den oplysende og inddragende indsats i forhold til børn og unge i børne- og ungdomspsykiatrien, både når de er i behandling – og efter udskrivelsen som basis for at udvikle egne mestringsstrategier, fortæller sygeplejefaglig direktør i Psykiatrien i Region Syddanmark Ole Ryttov.

Fakta

Projektet, der påbegyndes i starten af det nye år, ejes af Psykiatrien i Region Syddanmark og ledes af projektorganisationen CoLab Recovery & Rehab, der driver udviklingsprojekter i psykiatrisygehuset med brugerne i fokus.

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN er almennyttige fonde stiftet af Villum Kann Rasmussen – grundlægger af bl.a. VELUX og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdags. I 2015 uddelte VILLUM FONDEN 608 mio. kr. og VELUX FONDEN 221 mio. kr. til almennyttige formål.


Siden er sidst opdateret 24-1-2017Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring