Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrien i Region SyddanmarkpilKARRIEREpilSærlige pladser i Region Syddanmark

Særlige pladser i Region Syddanmark

På Psykiatrisk Afdeling Vejle blev der 1. marts 2018 åbnet for det nye afsnit med de 15 særlige pladser. I november 2020 flyttede afsnittet til Psykiatrisk Afdeling Odense. Den 1. januar fulgte Psykiatrisk Afdeling Esbjerg med at etablere 7 af i alt 17 særlige pladser. 

Mange nye medarbejdere

Der vil løbende blive slået flere stillinger op til at løse den opgaven i de nye særlige pladser. 

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Socialpædagoger,
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Fysio- og ergoterapeuter
 • Socialrådgivere
 • Psykologer

Så der er med andre ord mulighed for at blive en del af en spændende og tværfaglig indsats.
 

Samarbejde mellem region og kommuner

Region Syddanmark har driftsansvaret for de særlige pladser, mens kommunerne får visitationsansvaret. Derfor træffes beslutningerne om indlæggelse ikke kun på baggrund af en lægefaglig vurdering, og det inviterer til et godt tværsektorielt samarbejde kommuner og region imellem.
 

Særlige pladser i Odense og Esbjerg

De særlige pladser fordeles i Esbjerg og Vejle med:

 • 15 pladser på Psykiatrisk Adeling Odense
 • 17 pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg
   

Fakta om de særlige pladser

Det blev 2. juni 2017 besluttet, at der i hele landet skal oprettes 150 særlige pladser, der skal rumme en mindre gruppe af særligt udsatte patienter, som flere gange har været i kontakt med psykiatrien pga. svære psykiske lidelser og samtidigt udadreagerende adfærd.

Ud af det samlede antal pladser er det blevet besluttet, at Region Syddanmark skal etablere 32 pladser i eksisterende bygninger.

Formålet med pladserne er at tilbyde en længerevarende behandlings- og rehabiliteringsindsats for at stabilisere patientens helbred og få nedbragt mængden af konflikter og voldsepisoder.

Da patienter i de særlige pladser oftest vil have en psykisk diagnose og et samtidig misbrug, vil der i afsnittene være misbrugsbehandling. Der vil også blive en række dagsaktiviteter som motion, kreative fag og mestring af hverdagen.

Det forventes, at et ophold på en særlig plads vil have en varighed på mellem tre og tolv måneder, og der kan anvendes tvang, som psykiatriloven tillader – dog med undtagelse af tvangsindlæggelser.

 

Adresse og kontakt

De særlige pladser Odense: 

Afsnit P60,  J. B. Winsløws Vej 18, 5000 Odense
Telefon: 99 44 89 00

 

De særlige pladser Esbjerg:

Gl Vardevej 101, 6715 Esbjerg

Vil du i kontakt med afsnittet i Esbjerg, skal du kontakte hovednummeret 99 44 66 00 og bede om at blive stillet om til Afsnit F.

 

hvis du har yderligere spørgsmål til de særlige pladser.
 


Siden er sidst opdateret 2-11-2020Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring