Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Psykiatrien i Region SyddanmarkpilOM OSpilPressepilNyheder fra psykiatrisygehusetpilPatienttilfredshed i Psykiatrien i Region Syddanmark

Patienttilfredshed i Psykiatrien i Region Syddanmark

Den 14. marts offentliggjorde Danske Regioner resultatet af den landsdækkende undersøgelse af patient- og pårørendetilfredshed i Psykiatrien i Region Syddanmark i 2017 (LUP).

De fleste patienter har en positiv oplevelse af mødet med Psykiatrien i Region Syddanmark. De voksne ambulante patienter er mest tilfredse, 85 % svarer at de i høj eller meget høj grad er tilfredse med kontakten til psykiatrisygehuset.  Godt 73 % af de indlagte voksne patienter er  også tilfredse med deres forløb.

Hensyn til patientens ønsker og behov

Et særligt tema for den landsdækkende undersøgelse har i 2017 været personalets lydhørhed overfor patienten. Hele 83 % af de voksne ambulante patienter i Region Syddanmark  oplever, at personalet følger op på deres ønsker og behov. Det er flere, end i de øvrige regioner.

Det at se mennesket bag sygdommen har været et centralt omdrejningspunkt for sygehusets patient- og pårørendepolitik 2015-2018. Kirsten Hansen, formand for Bedre Psykiatri i Middelfart, er en af dem, der har siddet med ved bordet, da politikken blev vedtaget: ”Det, at patienter og pårørende oplever, at der bliver lyttet på deres ønsker og behov, er for mig et klart fingerpeg om, at politikken også virker ned i den direkte relation mellem behandler, patient og pårørende”.

Alle skal med

”Vores mål er at sikre patienterne den bedst mulige behandling, og undersøgelsen viser, at størstedelen af patienterne er godt tilfredse med den behandling, de modtager. Vi arbejder nu videre for at få alle patientgrupper med”, siger sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov fra Psykiatrien i Region Syddanmark.

Det er bl.a. i forhold til de indlagte børn og unge, hvor kun 48 % af patienterne i høj eller meget høj grad er tilfredse med indlæggelsen, mens 27 % forholder sig neutralt til spørgsmålet. Blandt forældrene melder 38 %, at de i nogen grad er tilfredse med forløbet, mens 49 % i høj eller meget høj grad er tilfredse. Tendensen går igen på landsplan, om end Psykiatrien i Region Syddanmark ligger en smule under landsgennemsnittet. Også svarprocenten er forholdsmæssig lav i de børne- og ungdomspsykiatriske sengeafsnit. 

For så vidt angår de ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien – og deres forældre – er tilfredsheden med Psykiatrien i Region Syddanmark på linje med landsresultatet, hvor 76 % af patienterne og 79 % af deres forældre markerer, at de i høj eller meget høj grad er tilfredse med kontakten til Psykiatrien i Region Syddanmark.

Fakta om LUP

Den landsdækkende undersøgelse af patient- og pårørendetilfredshed (LUP) er en national spørgeskemaundersøgelse, der gennemføres årligt på vegne af Danske Regioner.  Knap 4.000 psykiatriske patienter har deltaget i årets undersøgelse, der også omfatter forældre til patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Hvert tredje år deltager de voksne patienters pårørende også i undersøgelsen. Næste gang i efteråret 2018.

LUP 2017 er justeret i forhold til tidligere års undersøgelser – med henblik på at ensrette undersøgelsen på tværs af sundhedsvæsenet. Det betyder, at resultaterne ikke kan sammenlignes direkte med resultater fra tidligere år. Rapportens fokus er derfor på regionale forskelle.

Adgang til LUP-rapporten på Defactums hjemmeside: LUP Psykiatri 2017


Siden er sidst opdateret 14-3-2018Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring