Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Direkte linje til sygehusledelsen

I anledning af den årlige ’Vigtigt-for-dig’-dag den 9. juni har patienter og pårørende mulighed for at ringe ind og få en snak med sygehusledelsen.

’Den viden patienter og pårørende kan tilføre et patientforløbet er af uvurderlig betydning’, siger adm. sygehusdirektør Charlotte R. Josefsen.

Hvad er vigtigt… i en Corona-tid?

’Vi er i en situation, hvor vores afdelinger i en periode har måttet arbejde under nye betingelser for at undgå spredning af coronavirus’, fortsætter sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov. ’Det kan måske give anledning til en anden type spørgsmål – nemlig, hvad der er vigtig for patienten og de pårørende i en tid med restriktioner: Hvad skal der til for at patienten er tryg ved at komme? Og hvad kan vi gøre i en situation, hvor pårørende ikke kan komme frit på besøg?’

Åben telefon til sygehusledelsen, tirsdag den 9. juni:
Kl. 11-12.30: sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov, tlf. 99 44 48 03
Kl. 12.30-14: adm. sygehusdirektør Charlotte R. Josefsen, 99 44 48 01

Hele sygehuset er med

Op til dagen har vi på de sociale medier spurgt patienter og pårørende – ’hvad er vigtigt for dig i mødet med psykiatrien’?
På Psykiatrisk Afdeling Aabenraa har ledelsen også valgt at åbne telefonen for patienter og pårørende. ’Vi har en løbende dialog i hverdagen – men ved at åbne op for telefonen kan vi få nogle anderledes snakke med de patienter og pårørende, der kommer hos os’, siger ledende overlæge Lene Høgh fra afdelingen.

Åben telefon til Psykiatrisk Afdeling Aabenraa, tirsdag den 9. juni:
Kl. 10-11: funktionsleder Louise B. Sønderup, 99 44 56 51
Kl. 10-12: funktionsleder i lokalpsykiatrien Karin Friis, 29 16 42 92
Kl. 15-17: ledende overlæge Lene Høgh 99 44 55 20

Online debat

I PsykInfo markeres ’Vigtig-for-dig’-dagen i år med online debat på PsykInfos Facebook-profil, mandag den 8. juni kl. 15-16, hvor sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov, som en optakt til dagen, deltager i en snak om betydningen af en åben dialog med patienter og pårørende.

Psykiatrien i Region Syddanmark har tradition for at samarbejde tæt med patienter og pårørende om udviklingen af patientforløbet, bl.a. i Psykiatrisk Dialogforum med deltagelse af politikere og patient- og pårørenderepræsentanter – i Patient- og Pårørenderåd i afdelingerne – og ud fra årlige tilfredshedsundersøgelser.

Om ’Vigtigt-for-dig’-dagen

Dansk Selskab for Patientsikkerhed står bag dagen, hvor sundhedsprofessionelle på de danske sygehuse spørger patienter og pårørende om, hvad der er vigtigt i mødet med sundhedsvæsenet. Læs mere på www.vigtigtfordig.dk. Følg også med på Facebook-profil for henholdsvis Psykiatrien i Region Syddanmark og PsykInfo Region Syddanmark.


Siden er sidst opdateret 8-6-2020Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring