Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden


Psykiatrien tager et tigerspring

Finanslovsaftalen for 2020 giver psykiatrien et trecifret millionløft hvert år.De ekstra penge vil betyde flere hænder og mere kvalitet i behandlingen til hele patientgruppen og med særlig fokus på de mest syge og udsatte. 

Indsatsområderne, der følger med finanslovspengene, er tænkt sammen med Psykiatriplan 2020-24 og den tilhørende budgetaftale. Det giver psykiatrien et sammenhængende og solidt økonomisk rygstød de kommende år.

Flere kolleger på afdelingerne, styrkelse af rets- psykiatrien, en helt ny afbødningspulje er bare noget af det, som bliver til virkelighed, som følge af den ekstraordinære finanslovsbe- villing på 600 mio. til psykiatrien i hele landet, som Folketinget vedtog sidste år heraf 129 mio. til Region Syddanmark. 

- Det er klart, at vi som psykiatri- sygehus med så mange nye penge får væsentligt bedre mulighed for at løse kerneopgaven. Vi får en mulighed for at tage et tigerspring fremad, og det vil vi gøre, siger administrerende direktør Charlotte Rosenkrantz Josefsen.

- Det er også klart, at når tige- ren har vores størrelse, så kommer springet til at tage lidt tid. Vi har fået fem år til at gennemføre det, og det kan vi godt klare. Sammen- faldet mellem psykiatriplanen og det mange ekstra penge på finanslo- ven skaber, en enestående og posi- tiv udfordring for os. Det bliver ikke lettere af den grund. Men vi kommer til at opleve, at vi kan give tidligere, bedre og mere behandling til vores patienter. Så vi har bestemt grund til at glæde os.

Sammenhæng i planerne 

Med budgetaftalen for 2020 afsatte regionsrådet 24 mio. kr. til imple- mentering af psykiatriplanen. Partierne bag forliget var samtidig opmærksomme på, at planen med- fører et yderligere finansieringsbe- hov i de kommende år. Den problemstilling er nu så godt som løst. Kigger man lidt dybere i aftaleteksterne, vil man se, at der på flere områder er sammenfald mellem udmøntningsaftalen for psykiatrimidlerne fra finansloven og psykiatriplanens anbefalinger.

Det gælder især i forhold til retspsykiatri og i forhold til generel øget kapacitet og bedre normeringer. Der er derfor enighed i regionsrådet om, at finanslovsmidlerne understøtter implementeringen af psykiatriplanen og skal ses i sammenhæng med

Med budgetaftalen for 2020 afsatte regiosnrådet 24 mio. kr . til implementering af Psykiatriplan 2020-24. De ekstra penge betyder bla., at antallet af enge stiger fra 598 til 639 i 2023. Antallet af retspsykiatriske bliver parrallet hermed øget med 15 til 99 i 2022.

Råd til flere senge

De ekstra penge betyder bl.a., at antallet af senge stiger fra 598 senge i dag til 639 senge i 2023. Antallet af retspsykiatriske senge bliver øget med 15 til 99 senge i 2022. Samtidig udvides antallet af intensivsenge væsentligt og sen- gene fordeles på alle afdelinger i regionen.

Bevillingen af de ekstra psykiatripenge er i det hele taget tilpasset den igangværende udvik- ling i psykiatrisygehuset.

- Jeg er glad for, at vi med flere medarbejdere, som bl.a. er tilknyt- tet ambulatorierne og de ekstra intensivsenge, får mulighed for at yde bedre behandling til vores mest udsatte og sårbare patienter. Det giver rigtig god mening for patien- ten, medarbejderen og samfundet i det hele taget.

Flere medarbejdere og styrket arbejdsmiljø

I aftalepapiret kan man også læse at ”fastholdelse, rekruttering og kompetenceudvikling er afgørende for at kunne realisere såvel psykiatriplanen som nærværende aftale. Dette er et væsentligt tema i psykiatriplanen."

Et af svarene er fastansættelse af de otte arbejdsmiljøkonsulenter, som sidste år blev ansat på afdelingerne i voksen- og børne- og ungdomspsykiatrien. 

- En af de største udfordringer, vi umiddelbart står overfor, er, at vi skal ansætte mange nye medarbejdere i hele sygehuset på tværs af alle personalegrupperne. Vi er i fuld gang med at løse den opgave. Samtidig ved vi af erfaring, at rekruttering kan være svær, siger Charlotte Rosenkrantz Josefsen.

OBS: Artiklen er er bragt i juniversionen af psykiatriens medarbejderblad PS! og kan deles uredigeret eller i brudstykker med kildehenvisning. Billeder kan hentes hos og deles efter aftale med fotograf Lasse Olsson (21 14 54 45)
Siden er sidst opdateret 6-7-2020Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt | Tilgængelighedserklæring